Select Page

Održana 3. sjednica OV-a

Održana 3. sjednica OV-a

Danas je u općinskoj vijećnici održana 3. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje na kojoj je bilo 18. točaka dnevnog reda.

Sjednica je kao i uvijek dosada počela vijećničkim pitanjima koja su se odnosila na svakodnevnu problematiku. Tako su postavljanja pitanja vezana za rad pošte na Vraniću, graničnog prijelaza, kolodvora, krpljenja rupa na cestama, Proračunu za 2017. godinu i sl. Pokrenuta je i inicijativa da se po pokojnim pripadnicima Bugojanske skupine Petru Bakuli i Filipu Bešliću odredi naziv ulice u Posušju.

sjednica oV 4

Usvojeni su Prijedlozi Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Gradac (Drage, Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Osoje (Brižine – karting), Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Rakitno – Vrpolje (Mandžuša), Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Osoje (Sportsko rekreacijski centar, zaseok Bošnjaci),Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi, Odluke o povećanju temeljnog kapitala Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje, Odluke o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje.

Šestu točku Prijedlog Odluke o regulaciji prometa u gradskoj Ulici Marije Jurić Zagorke načelnik je povukao s dnevnog reda kako bi se sa stanarima, kojih se direktno tiče ova odluka, pronašlo zajedničko rješenje.

sjednica oV 3

Također usvojeni su Prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko- gospodarskog područja, Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Posušje, Nacrt Odluke o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje te Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za 2017. godinu.

Na sjednici je razriješen privremeni član Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje Ivan Bešlić, a konačno imenovana Ljubica Marić. Imenovani su predstavnici Općinskog vijeća u Skupštinu Športskog saveza općine Posušje, a on i su Ivan Lončar, Frano Grbeša, Petar Boban, Zvonimir Širić, Morana Jukić i Blaženka Begić.

opcina-posusje.ba

OGLASI

Loading