Select Page

Održana treća Tribina

Održana treća Tribina

U ponedjeljak, 19. Listopada 2015., održana je treća Tribina.

Predavač je bio profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, fra Stipo Kljajić, a tema je bila „Božje djelovanje i ljudska odgovornost“. Predavanje je bilo zanimljivo i poučno. Predavač je kroz Stari i Novi zavjet predstavio Božje djelovanje i neke konkretne čovjekove odgovornosti. Uskoro ćemo objaviti ovo predavanje na ovim stranicama.

tribina_3_2

Naša Frama je uljepšala je ovu Tribinu svojim pjevanjem.

zupa-posusje.com

OGLASI

Loading