Select Page

Srednja strukovna škola Posušje: Upis učenika u prve razrede u školskoj 2021./2022.

Srednja strukovna škola Posušje: Upis učenika u prve razrede u školskoj 2021./2022.

Srednja strukovna škola Posušje raspisala je natječaj za za upis učenika u prve razrede Srednje strukovne škole u školskoj 2021./2022.

Kako slijedi:

1. ekonomist, 4 god.,( 30 učenika )

2. računalni tehničar u strojarstvu, 4 god., ( 30 učenika )

3. elektrotehničar, 4 god., (30 učenika)

4. farmaceutski tehničar, 4 god., (30 učenika)

5. CNC operater, 3 god., ( 30 učenika )

6. konobar/kuhar, 3 god., (15+15 učenika )

7. frizer, 3 god., (30 učenika).

I. LJETNI UPISNI ROK

– Prijave za upis učenika primat će se 28. i 29. lipnja 2021. godine u vremenu od 8.00-14.00 sati.

– Objava rezultata (rang lista) najkasnije 1. srpnja 2021. godine do 10.00 sati.

II . JESENSKI UPISNI ROK

– objava nepopunjenih mjesta najkasnije do 16. kolovoza 2021. godine;

– prijava učenika za nepopunjena mjesta 24. kolovoza 2021. godine od 8 – 12 sati;

– objava rezultata primljenih učenika najkasnije 25. kolovoza 2021. do 12 sati;

U Srednju strukovnu školu u četverogodišnjem trajanju mogu se upisati učenici koji imaju najmanje 42 boda. Djeca invalida Domovinskog rata invaliditeta od 70% mogu se izravno upisati u određeno zanimanje uz uvjet da imaju barem minimalan broj propisanih bodova za to zanimanje.

Na natječaj za upis – učenik prilaže:

1. prijavu na natječaj (koja se dobije u tajništvu Škole);

2. izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list ( da ima matični broj)

3. svjedodžbu o završenom, sedmom, osmom i devetom razredu osnovne škole (u izvorniku);

4. rješenje ovlaštenog gradskog/općinskog ureda društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi, rješenje o razvrstavanju ili mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju, kojima se utvrđuju program primjereni psihofizičkom stanju učenika i njegovim potrebama;

5. mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje (za učenike sa zdravstvenim teškoćama – učenike s invaliditetom);

6. potvrda od ministarstva nadležnog za branitelje, za učenike djecu invalida Domovinskog rata (invaliditeta preko 70%);

7. priznanja, uvjerenja i nagrade po osnovi natjecanja.

Izbor učenika vršit će se po osnovu sljedećih kriterija:

a) EKONOMIST

Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole i

Relevantni predmeti:

1. hrvatski jezik

2. strani jezik

3. matematika

4. povijest

5. zemljopis

b) RAČUNALNI TEHNIČAR U STROJARSTVU

Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole i

Relevantni predmeti:

1. hrvatski jezik

2. strani jezik

3. matematika

4. fizika

5. tehnička kultura

c) ELEKTROTEHNIČAR

Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole i

Relevantni predmeti:

1. hrvatski jezik

2. strani jezik

3. matematika

4. fizika

5. tehnička kultura

d) FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Opći uspjeh u VIII. I IX. razredu osnovne škole i

Relevantni predmeti:

1. hrvatski jezik

2. strani jezik

3. biologija

4. kemija

5. fizika

e) CNC OPERATER

Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole i

Relevantni predmeti:

1. hrvatski jezik

2. matematika

3. fizika

4. tehnička kultura

f) KONOBAR/KUHAR

Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole i

Relevantni predmeti:

1. hrvatski jezik

2. strani jezik

3. povijest

4. kemija

f) FRIZER

Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole i

Relevantni predmeti:

5. hrvatski jezik

6. biologija

7. kemija

8. likovna kultura

Navedeni se predmeti boduju pri izboru učenika (uz opći uspjeh), a podvučeni predmeti presudni su ukoliko dva ili više učenika imaju jednak broj bodova.

Posebni uvjeti:

Učenik koji je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na međužupanijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za izbor učenika u pojedine škole upisuje se izravno. Ukoliko učenik ne koristi pravo izravnog upisa, sudjelovanje na gore navedenim natjecanjima iz znanja i vještina i relevantnih predmeta, povećava ukupan broj bodova za upis:

– za 5 bodova – ako je učenik na međužupanijskom natjecanju ili susretu ili na središnjem državnom natjecanju zauzeo od 1. do 5. mjesta, odnosno sudjelovao na međunarodnim natjecanjima znanja,

– za 3 boda – ako je učenik sudjelovao na međužupanijskom natjecanju ili susretu, ili na središnjem državnom natjecanju, odnosno dobio priznanje, (bez obzira na postignuto mjesto).

Učenik s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na izravan upis na temelju rješenja nadležnog općinskog/gradskog odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenja o razvrstavanju, te mišljenja službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje kojim se utvrđuje program primjeren njegovim sposobnostima i potrebama.

Učenik koji zbog zdravstvenog stanja (invaliditeta) ima sužene mogućnosti izbora škole, programa, može do prvog upisnog roka pribaviti mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje o programima, odnosno zanimanjima koja su primjerena njegovim sposobnostima.

Ukoliko takav učenik ne uspije ostvariti upis u redovitom postupku izbora učenika u prvom upisnom roku, a u skladu s mišljenjem službe za profesionalnu orijentaciju, učenika u odgovarajuću školu raspoređuje općinski/gradski odjel za društvene djelatnosti.

Učenici koji su osmi i/ili deveti razred završili u inozemstvu, upisuju se temeljem svjedodžbi i rješenja o priznavanju inozemnih obrazovnih isprava koje izdaje Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH.

Učenici strani državljani mogu se upisati u Srednju strukovnu školu Posušje uz posebnu suglasnost Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa , uz uvjet da u školi postoje slobodna upisna mjesta.

Napomena: Ponavljači se primaju izravno bez bodovanja (u istom rangu).

– U prvi razred se upisuju učenici koji do 1. rujna tekuće kalendarske godine nemaju navršenih 17 godina.

OGLASI

Loading