Select Page

BiH najmanje zadužena država u Europi

BiH najmanje zadužena država u Europi

Vijeće ministara BiH usvojilo je i dostavit će Parlamentarnoj skupštini BiH Informaciju Ministarstva financija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30.6.2016. godine.

Kako je priopćeno iz Vijeća ministara BiH, ukupna javna zaduženost BiH 30. lipnja ove godine iznosila je oko 11,9 milijardi KM i smanjena je za 19,55 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio javnog duga u BDP-u iznosi oko 39,4 posto (prema rashodovnom metodu), odnosno 41,5 posto (prema proizvodnon metodu), što potvrđuje da je BiH najmanje zadužena zemlja u regiji i Europi.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH participira sa 54,76 posto, Republika Srpska sa 44,57 posto, Distrikt Brčko sa 0,21 posto i institucije BiH sa 0,46 posto.

Vanjski dug BiH iznosio je oko 8,36 milijardi KM i smanjen je za 51,06 milijuna KM u odnosu na 30.6.2015. godine.

U ukupnom stanju vanjske zaduženosti 30. lipnja ove godine, po osnovu novih kredita 52,14 posto se odnosi na kredite usmjerene za realizaciju infrastrukturnih projekata, a od ukupno povučenih sredstava u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine, 66,89 posto se odnosi na infrastrukturne projekte.

U razdoblju 1.1.- 30.6.2016. godine, dospjele obveze po vanjskom državnom dugu servisirane su redovito, u ukupnom iznosu 332,31 milijuna KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi 273,16 milijuna KM ili 82,2 posto, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 59,15 milijuna KM ili l7,8 posto.

Unutarnja zaduženost BiH na dan 30.6.2016. godine iznosila je oko 3,56 milijardi KM i povećana je za 0,89 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U ukupnom iznosu unutarnje zaduženosti udio Federacije BiH je 36,98 posto, Republike Srpske 62,90 posto, te Brčko Distrikta 0,12 posto, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Klirinški dug Rusije

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obveza bivše SSSR po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ, koji prate pozitivna mišljenja svih institucija u BiH, uključujući i entitetske vlade.

Prema Osnovama, klirinški dug Ruske Federacije prema Bosni i Hercegovini iznosi 125.157.834,38 američkih dolara. Od ovog iznosa Federacija BiH bi dobila 72.591.543,94 američkih dolara ili 58 posto, Republika Srpska 36.295.771,97 američkih dolara ili 29 posto, institucije BiH 12.515.783,44 američkih dolara ili 10 posto, a Brčko Distrikt 3.754.735,03 američkih dolara ili tri posto, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Predloženi omjer odgovara zakonskom rješenju o raspodjeli, namjeni i korištenju financijskih sredstava dobivenih na osnovu Aneksa ,,C“ unutar BiH.

Ministarstvo financija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar financija i trezora.

/HMS/

OGLASI

Loading