Select Page

Deset ‘najvećih’ u BiH: Javna poduzeća sve bliže stečaju

Deset ‘najvećih’ u BiH: Javna poduzeća sve bliže stečaju

Najveći porezni dužnici godinama su gomilali gubitke i duguju radnicima, ali i državi, po osnovi neuplaćenih poreza iznose u stotinama milijuna. Javna poduzeća godinama čekaju sanaciju i reorganizaciju na ekonomskim principima, te muku muče sa brojem produktivnih radnika u odnosu na neproduktivne.

Prema Poreznoj upravi FBiH, dug javnih i privatnih poduzeća za poreze i doprinose je 2,8 milijardi KM. Prema Upravi za neizravno oporezivanje BiH za PDV i akcize dug je veći od 450 milijuna KM. Iz godine u godinu, taj dug je sve veći. Po osnovu prinudne naplate, Uprava za indikretno oporezivanje BiH godišnje naplati više od 100 milijuna KM.

Deset najvećih Deset najvećih PDV i akciznih dužnika u 2019. godini su GRAS, Bosmal, Monter&Co, Federalna direkcija robnih rezervi, BOB pro, RTVBiH, MB Kekerović, Đuša, MASS, K&Data doo.

“Uglavnom se radi o dužnicima čiji dug je konstantno kroz čitav niz godina takav da se oni nalaze na listi dužnika po osnovu neizravnih poreza i to u samom vrhu”, objašnjava glasnogovornik UNO-a BiH Ratko Kovačević.

Najveći dužnik je sarajevsko poduzeće GRAS, koje duguje više od 21 milijun maraka PDV-a. Da prinudnom naplatom ne bi došlo do oduzimanja GRAS-ove imovine, Vlada KS-a se sa UIO-om BiH načelno dogovorila sporazuma za reprogram duga GRASA-a za PDV u naredne tri godine, objašnjava ministar KS-a prometa Adnan Šteta (SDP).

GRAS je jedan od većih dužnika i prema Poreznoj upravi FBiH, kojoj duguje više od 130 milijuna KM. “U GRAS-u zatekli smo situaciju da je GRAS dužan državi, a državna je firma, da je dužan svojim radnicima, da su radnici GRAS-a tužili GRAS za određene stvari i sva se priča faktički odvijala unutar države, a državno je poduzeće”, ističe Šteta.

Lista dužnika Porezne uprave FBiH radi se kvartalno. Osim GRAS-a, u prvih deset poduzeća koja imaju najveće dugove po osnovu poreza i doprinosa sva su državna, federalna i kantonalna poduzeća. Deset najvećih dužnika prema Poreznoj upravi FBiH u prva tri kvartala 2019. godine su Željeznice FBiH, RMU Zenica, GRAS, Rudnici Kreka, RMU Breza, Bolnica Mostar, RMU Kakanj, Hidrogradnja, Autoceste FBiH, Željezara Zenica. Blokada računa “Mi iz realnog sektora moramo poštovati slovo zakona – kad puštamo plaće našim radnicima, moramo platiti istovremeno i doprinose. Tu je zakon jasan. S druge strane je postavljeno pitanje zašto državna i javna poduzeća koja godinama isplaćuju plaće u punom iznosu ne plaćaju doprinose”, podsjeća Suad Ećo, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH.

Blokada računa jedna je od mjera koja se primjenjuje u postupku prinudne naplate javnih prihoda, ali u državnim poduzećima ovakva mjera pretežno rezultira štrajkom i radničkim neposluhom. Rudnicima Zenica i Breza računi su blokirani u septembru prošle godine. Računi su rudnicima odblokirani, ali ogromni dugovi su ostali. Prema Poreznoj upravi FBiH, rudnici Zenica i Breza dužni su više od 208 milijuna KM. Činjenica da su dugovi stotine milijuna maraka, najbolje govori koliko je situacija u javnom sektoru ozbiljna i alarmantna. Da bi se ovi problemi riješili potrebne su odlučne i bolne političke odluke. A dok političari razmišljaju što da urade, situacija u javnim poduzećima iz dana u dan sve gora. Dužnici su od pozitivne nule sve dalje, a stečaju sve bliži, prenosi Federalna.

Bljesak.info

OGLASI

Loading