Select Page

Dostupni dokumenti UDBA-e

Dostupni dokumenti UDBA-e

Sigurnosno-obavještajna agencija objavila je da je predala arhivsku građu bivše Službe državne sigurnosti Hrvatskom državnom arhivu. Riječ je o dokumentaciji koja je nastala od 1937. do 30. svibnja 1990., objavio je HRT.

Od osamostaljenja Hrvatske dokumentacija SDS-a zbog svoje je tajnosti izazivala veliku medijsku pozornost, a navodno se i često manipuliralo dokumentima i podacima koji su se ondje nalazili. Predaja dokumenata Državnom arhivu omogućit će da se razriješe tajne iz vremena djelovanja Udbe.

Ondje je, navodi HRT, milijun stranica dokumenata tajnih službi još od vremena Kraljevine Jugoslavije. Od raznih tematskih zbirki, o temama koje su službe u povijesti pratile, do određene dokumentacije koja se odnosi na osobe, političke stranke, vjerske pokrete i slično. Dakle, tu su i dosjei osoba koje je nekadašnja Udba pratila, progonila ili, kako su to oni tada govorili, obrađivala. Naravno, jedan dio nedostaje – on je ili uništen ili otuđen prije osamostaljenja Hrvatske.

SOA već dvije godine planski i sustavno radi na sređivanju i kategorizaciji navedenog gradiva, a o obimu izvršenog posla govori podatak da su Hrvatskom državnom arhivu predana 134 dužna metra dokumentacije.

Svatko može predati zahtjev za uvid u tu dokumentaciju, no postoje propisi, prema Zakonu o tajnosti podataka i Zakonu o zaštiti osobnih podataka ne mogu ih svi i vidjeti.

Povjesničari kažu da će predaja dokumentacije tajnih službi i njima omogućiti cjelovito istraživanje – ovo bi trebalo napokon i demistificirati rad i ulogu SOA-e.

SOA sustavno radi na približavanju hrvatskoj javnosti i jačanju povjerenja građana u rad SOA-e. Predaja arhivskog gradiva SDS-a smjera tim ciljevima i istodobno čini odmak od povezivanja SOA-e s radom, metodama i tradicijom bivšeg SDS-a.

Arhivski dokumenti bivših tajnih službi na ovim prostorima opterećivali su politički i društveni život, Hrvatska je jedna od posljednjih nekadašnjih socijalističkih zemalja koja je napokon s njih skinula oznaku tajnosti.

”Ovo bi trebao biti i korak prema izlasku iz naše povijesne zatvorenosti. Ipak, još će koja godina proteći dok se kompletna dokumentacija u potpunosti ne obradi”, navodi HRT.

OGLASI

Loading