Select Page

JAVNI POZIV: Poziv vlasnicima koji nisu izvršili upis prava vlasništva nad etažnim jedinicima izgrađenim prije 1992. godine

JAVNI POZIV: Poziv vlasnicima koji nisu izvršili upis prava vlasništva nad etažnim jedinicima izgrađenim prije 1992. godine

Pozivamo vlasnike ili korisnike stanova/poslovnih prostora/garaža(etažne jedinice), na području katastarske općine Posušje, u zgradama kolektivnog stanovanja izgrađenim prije 1992. godine koji su privatno vlasništvo nad tim etažnim jedinicama stekli kupnjom, kao i ostale vlasnike etažnih jedinica koji iz bilo kojeg razloga nisu izvršili upis prava vlasništva na takvim etažnim jedinicama u knjigu položenih ugovora da se uključe u proces evidentiranja navedenih etažnih jedinica u svrhu njihovog upisa u katastar i zemljišne knjige.

Evidentiranje etažne jedinice

U svrhu evidentiranja navedenih nekretnina potrebno je da surađujete s djelatnicima tvrtke Geometrika d.o.o. koji će vas kontaktirati u narednom razdoblju. Kako biste ubrzali proceduru evidentiranja potrebno je da do dolaska djelatnika napravite ovjerenu kopiju ugovora o kupoprodaji ukoliko isti posjedujete, kako biste je predali prilikom njihovog dolaska. Ovaj ugovor će poslužiti kao osnova za evidentiranje etažne jedinice u fazi prikupljanja podataka, kao i kod upisa prava vlasništva u zemljišne knjige.

U slučaju da ne posjedujete ugovor o kupoprodaji u ovoj fazi potrebno je da djelatnici tvrtke izvrše izmjeru vaše etažne jedinice kako bi se utvrdila njena stvarna površina koja je potrebna u svrhu upisa prava suvlasništva na zemljištu i zajedničkim dijelovima zgrade u zemljišnu knjigu. Sukladno tomu pozivamo vas na suradnju u tom pravcu, jer ćete troškove eventualnih ispravki zbog pogrešno utvrđene površine etažne jedinice u budućnosti morati snositi osobno.

Bez dodatnih troškova

U slučaju da na vratima vaše etažne jedinice zateknete pismeni poziv za uključivanje u proces evidentiranja pozivamo vas da poštujete rokove navedene u tom pozivu jer je to u vašem interesu. Ako se odazovete ovom pozivu u ostavljenom roku vaša etažna jedinica bit će upisana u katastar i zemljišne knjigu bez dodatnih troškova s vaše strane. Ukoliko se pak ne odazovete ovom pozivu podatci o etažnoj jedinici će se upisati na temelju raspoložive dokumentacije, a u slučaju potrebe za ispravkom tih podataka troškove ispravka snosit ćete osobno, kao što je gore navedeno.

Istovremeno Vas obavještavamo da je upis vaše etažne jedinice u katastar i zemljišne knjige pretpostavka za upis prava vlasništva na istoj u zemljišne knjige Općinskog suda u Širokom Brijegu, koje ćete moći ostvariti u postupku uspostave zemljišne knjige koji će uslijediti po završetku aktivnosti na evidentiranju etažnih jedinica. Upisom prava vlasništva u zemljišne knjige postižete sigurnost svoga vlasništva.

Osoban interes

Stoga Vas pozivamo da se odazovete ovom pozivu jer je to u vašem osobnom interesu!

Sve dodatne informacije vezane za ovaj postupak možete dobiti kod tvrtke ovlaštene za evidentiranje etažnih jedinica, pozivom na telefon broj: 036 807 898

Paralelno s ovim postupkom vršit će se identifikacija etažnih jedinica upisanih u knjigu položenih ugovora u svrhu njihovog definitivnog upisa u zemljišne knjige. Ovim putem pozivamo vlasnike takvih etažnih jedinica na suradnju s djelatnicima gore navedene tvrtke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar
Broj: 05-30-9-1/14.
Posušje,26.11.2014. godine

Pomoćnik načelnika:

Dijana Jurišić, dipl.inž.geod.

OGLASI

Loading