Select Page

Federalna vlada imenovala novu Upravu Elektroprivrede HZ HB

Federalna vlada imenovala novu Upravu Elektroprivrede HZ HB

Federalna vlada na današnjoj sjednici dala je prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP „Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar za imenovanje Gojka Anića za vršitelja dužnosti izvršnog direktora za pravne poslove, Drage Bago za razvoj, Ilije Bakalara za distribuciju električne energije, Ivice Čule za proizvodnju električne energije, Ivice Pavkovića za opskrbu električnom energijom i Ante Tutiša za ekonomske poslove do okončanja procedure natječaja, a najduže do šest mjeseci.

Vlada FBiH je imenovala interresornu Radnu grupu za izradu Akcijskog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine” 2016.-2019. godina u sastavu Marinko Bošnjak (predsjednik), Eldara Šoše, Senad Zekić, Ajlana Krupić, Nermin Šahinović, Merima Maslo, Aida Mikulić, Sead Džiho, Damir Ravlić, Mehmed Cero, Mulija Tabak-Abedpour, Renata Škrobo, Dubravka Ćorić, Ramo Dautbašić, Muzafer Kapetan, Almin Mališević, Sinan Husić i Ljubiša Džapan (članovi). Radna grupa će u roku od 60 dana izraditi ovaj akcijski plan s definiranim prioritetima, mjerama i aktivnostima. Za svaku aktivnost će biti definiran cilj, mjerljivi indikatori izvršenja, nositelji, rokovi, kao i institucije odgovorne za implementaciju i dostavljeni Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje.

Danas je doneseno Rješenje o privremenom imenovanju na razdoblje do 60 dana Mirka Šarca za predsjednika i Viktora Lasića, Dragana Metera, Emira Nuspahića i Alme Imamović za članove Upravnog odbora „Agencije za vodno područje Jadranskog mora” Mostar.

Privremeno su, također do 60 dana, imenovani i Elmedin Hardović za predsjednika, a Jasmina Šeko i Marijan Oršolić za članove Nadzornog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo.

Nakon razmatranja Informacije u vezi realizacije projekta „Tehnička potpora za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje (ICIS)”, Vlada FBiH je za koordinatora projekta odredila Ibrahima Tirka, a za članove Odbora za praćenje ovog projekta Jelku Milićević, Denisa Lasića i Amira Zukića.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu suglasnost Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju člana Uprave – izvršnog direktora za ekonomske poslove Enisa Džafića.

Istovremeno data je prethodna suglasnost Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju generalnog direktora – predsjednika Uprave ovog javnog poduzeća Nijaza Puzića, na osobni zahtjev, koji je podnio ostavku, radi preuzimanja dužnosti zamjenika generalnog direktora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije za poslove operacije.

Data je prethodna suglasnost Nadzornom odboru ovog javnog poduzeća za imenovanje Enisa Džafića za vršitelja dužnosti generalnog direktora – predsjednika Uprave, na razdoblje do šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici naložila Upravi – generalnom direktoru Javnog poduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo da odmah pokrene proceduru razrješenja predstavnika društva, Nadzornog i Upravnog odbora u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka” d.o.o. Tuzla usljed lošeg poslovanja i gubitka povjerenja i da hitno pokrene proceduru imenovanja Uprave i Nadzornog odbora na privremeno razdoblje u ZD Rudnici „Kreka” d.o.o. Tuzla, što ima karakter uvođenja prinudne uprave da bi ta uprava počela proces restrukturiranja rudnika.

Federalna vlada će jednom mjesečno vršiti nadzor poslovanju, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

OGLASI

Loading