Select Page

Granična policija BiH traži 100 policajaca

Granična policija BiH traži 100 policajaca

Granična policija Bosne i Hercegovine raspisala je natječaj za prijem VIII-1 klase kadeta, odnosno 100 kadeta s najmanje završenim IV stupnjem školske spreme za prvu razinu pristupanja u činu ”Policajac”.

Opći i posebni uvjeti za zapošljavanje

Za zasnivanje radnog odnosa policijskog službenika, kandidat mora ispunjavati slijedeće

Opći uvjeti:
a) državljanstvo BiH;
b) životna dob između 18 i 35 godina života;
c) najmanje IV stupanj školske spreme za čin policajca,
d) zdravstvena, fizička i psihička sposobnost za rad (koja će se utvrditi u postupku odabira od
strane nadležne zdravstvene institucije i Povjerenstva)
e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske
sankcije,
f) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju kao
osoba optužena od tog suda;
g) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora
za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa, u skladu s kaznenim
zakonodavstvom,

Posebni uvjeti:
– važeća vozačka dozvola ”B” kategorije izdana u BiH,
– vještina plivanja (koja će se utvrditi u postupku odabira),
– poznavanje jednog svjetskog jezika,
– poznavanje rada na računalu

Ostale detalje i uvjete natječaja pogledajte OVDJE.

OGLASI

Loading