Select Page

HELENA LONČAR: Osniva se županijski Zavod za odgoj i obrazovanje

HELENA LONČAR: Osniva se županijski Zavod za odgoj i obrazovanje

Na dnevnom redu prve iduće sjednice Skupštine Zapadnohercegovačke županije naći će se i prijedlog odluke o osnivanju zavoda za odgoj i obrazovanje, a o čemu je točno riječ, doznaje Dnevni list od Helene Lončar, ministrice obrazovanja, znanosti, kulture i sporta u Vladi ZHŽ-a, koja je kazala kako je ovo projekt o kojem se priča već godinama, a sada su konačno stvorene pretpostavke za njegovo osnivanje i došlo se do toga da se može oformiti međužupanijska ustanova.

Svoja suosnivačka prava u ovom zavodu već je prihvatila Hercegbosanska županija i Žepče, kao općina koja ima isključivu mjerodavnost u obrazovanju, a nakon što to učini Zapadnohercegovačka županija, svoja suosnivačka prava treba prihvatiti još i Posavina.

Prednosti zavoda

“Što je zavod i što je biti bez njega, znaju oni koji rade u školi. To je najvažnija karika stručno-pedagoškog praćenja i nadzora u školi, koje je u prvom redu karika koja brine o prosvjetnim djelatnicima, koja kroz instituciju savjetnika prati i pomaže u njihovom radu i nadzire ga te je ta institucija zadužena za usavršavanje, stručne ispite, udžbenike, nastavne planove i sve ono što se tiče sektora obrazovanja”, objasnila je Lončar, dodajući kako ovo stručno-pedagoško tijelo ima zadaću osigurati kvalitetu nastavnog procesa i obrazovnog sustava.

Zavod će biti zadužen za sve škole koje rade po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku, a takva institucija do sada je postojala samo u Mostaru, u okviru ministarstva. Nedostatak postojanja ovakvog zavoda, ističe ministrica Lončar, zasigurno se osjeti i u učionici, ali i u kvaliteti izvođenja nastave.

“Za sada funkcioniramo na način da ministarstvo premošćuje i pokušava riješiti određeno pitanje. Ja kao ministrica sam nastojala barem dva puta godišnje organizirati seminar za djelatnike i u tome sam uspijevala, i na taj način su se nadomještale određene stvari. Međutim, jednu stvar ne možemo nadomjestiti, a to je situacija da su savjetnici i mentori zaduženi za praćenje djelatnika u učionici, i zato je potrebno postojanje ovog zavoda, koji je, još jedanput napominjem, međužupanijska ustanova”, kazala je ona.

Sjedište u Širokom

Sjedište zavoda će biti u Širokom Brijegu, ali to, prema ministričinim riječima, i nije toliko bitno jer će on, prema zamišljenoj strukturi, imati područne odjele, pa će fizički biti blizu jednako i Posavini i Širokom Brijegu. Zavod nije planiran kao ustanova koja će pružati mogućnost novih radnih mjesta, ali imat će ravnatelja, pravnika i ekonomista, dok će posao savjetnika i mentora preuzeti ljudi koji su već u sustavu obrazovanja, koji rade u školi, s tim da će biti promovirani u taj status.

“Preuzimanjem prava mi ćemo definirati suosnivače, a onda dalje će oni usuglasiti v. d. ravnatelja, koji će dalje imati zadatak odraditi pripremne radnje za početak funkcioniranja zavoda. Ja se nadam kako će sve ove potrebne početne radnje biti učinjene već do početka nove školske godine, kako bi zavod počeo funkcionirati”, objasnila je Lončar.

DL

OGLASI

Loading