Select Page

INVESTITORI: Na dobivanje dozvole čeka se više od 320 dana

INVESTITORI: Na dobivanje dozvole čeka se više od 320 dana

Svaki drugi investitor čeka na izdavanje građevinske dozvole dulje od utvrđenog roka, a izdavanje građevinskih dozvola može trajati i do 320 dana.

Učinkovitost postupka

Postupak izdavanja građevinskih dozvola je kompliciran zbog mnogobrojne dokumentacije, koju investitor najčešće samostalno pribavlja. U nekim slučajevima investitor je obvezan pribaviti i do 30 dokumenata od različitih javnih institucija. Ovo je samo dio primjedbi koje su u analizi pod nazivom “Efikasnost postupka izdavanja građevinskih dozvola u lokalnoj upravi” iznijeli revizori, napominjući da je ovakav sustav rada neodrživ i da lokalne razine vlasti moraju reducirati broj dozvola, od kojih je većina bespotrebna. Simptomatična je i nedopustiva činjenica da su investitori obvezni prikupiti i dokumente o činjenicama o kojima općina ili grad vodi službenu evidenciju. Prethodno navedeno, ukazuje da u postupku izdavanja građevinskih dozvola nema suštinske primjene principa dobre uprave koji podrazumijevaju brzo, jednostavno i kvalitetno pružanje usluga korisnicima. “Također, općine i gradovi nisu osigurali da se kroz postupak izdavanja građevinskih dozvola preventivno djeluje na sprečavanje nelegalne gradnje, što za posljedicu ima gradnju velikog broja objekata bez nužnih građevinskih dozvola.

Nelegalno izgrađeni objekti

Procjenjuje se da je u većini općina i gradova više od 20 posto nelegalno izgrađenih objekata, a ni jedna općina i grad nije postavila vlastite ciljeve u pogledu učinkovitosti izdavanja građevinskih dozvola i općenito su izostale inicijative prema nadležnim institucijama, koje mogu utjecati na skraćenje i pojednostavljenje postupka izdavanja građevinskih dozvola”, ističe se u izvješću. Gledano u cjelini, BiH je u 2017. godini, po lakoći dobivanja građevinske dozvole, rangirana na 170. mjesto od 190 svjetskih ekonomija. Investitori su nedavno istaknuli da su od Vlade FBiH i Vlade RS-a, dobili obećanje da će u budućnosti pristupiti skraćivanju i pojednostavljenju procedura za izdavanje građevinskih i ostalih okolišnih dozvola. Investitori traže da se definira jedinstven obrazac na temelju kojeg bi niže razine vlasti davale svoje mišljenje o izgradnji objekta isključivo kao pozitivno ili negativno, na koji način bi se izbjegle nejasnoće i proizvoljna tumačenja nižih tijela vlasti. Traže da se osigura stručan, obrazovan i odgovoran kadar, a u cilju poboljšanja učinkovitosti bilo bi dobro prema njihovu mišljenju oformiti i povezane elektronske baze, koje bi omogućile bržu i lakšu obradu svih zahtjeva.

vecernji.ba

OGLASI

Loading