Select Page

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga uz malonogometno igralište OŠ Ivan Mažuranić u Posušju tijekom održavanja malonogometnog turnira mjesnih zajednica, sela, zaselaka i gradskih četvrti općine Posušje 2017.

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga uz malonogometno igralište OŠ Ivan Mažuranić u Posušju tijekom održavanja malonogometnog turnira mjesnih zajednica, sela, zaselaka i gradskih četvrti općine Posušje 2017.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
ŠPORTSKI SAVEZ

Broj: 13/17
Posušje, 25. travnja 2017. godine

Športski savez općine Posušje raspisuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga uz malonogometno igralište OŠ Ivan Mažuranić u Posušju tijekom održavanja malonogometnog turnira mjesnih zajednica, sela, zaselaka i gradskih četvrti općine Posušje.

1. Ponuda cijene daje se za lokaciju na sjevernoj strani igrališta i u daljnjem tekstu navodit će se kao lokacija za pružanje ugostiteljskih usluga.
2. Početna cijena za početak nadmetanja je 10 000,00 konvertibilnih maraka (KM).
3. Povećanje ponude na početnu cijenu mora biti minimalno +100,00 KM.
4. Usluge koje se mogu pružati: prodaja brze hrane i pića.
5. Organizator (Športski savez općine) dužan je osigurati priključak na elektroopskrbu.
6. Pružatelj usluga dužan je držati čistim lokaciju od komunalnog i drugog otpada, odnosno nakon svake završene natjecateljske večeri lokacija mora biti očišćena.
7. Prikupljeni otpad mora biti odnesen i odložen u kontejner za komunalni otpad. Za nadzor čišćenja lokacije bit će zaduženo Povjerenstvo za natjecanje. Ako lokacija nakon završetka natjecateljske večeri ostane neočišćena istu će očistiti djelatnici angažirani od Športskog saveza, a pružatelj usluga platit će uslugu čišćenja 50,00 KM.
8. Ponude cijena se daju u zalijepljenoj kuverti sa natpisom „Ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga uz malonogometno igralište OŠ Ivan Mažuranić u Posušju tijekom održavanja malonogometnog turnira mjesnih zajednica, sela, zaselaka i gradskih četvrti općine Posušje“, jasno napisanim brojčanim iznosom kao i napisanog slovima.
9. Organizator ne odgovara za inventar i robu (oštećenja i otuđivanja) pružatelja usluga.
10. Kandidat za pružatelja usluga može biti pravna ili fizička osoba koja ima urednu registraciju ugostiteljske djelatnosti, tj. Rješenje o registraciji ugostiteljske djelatnosti.
11. Kandidat za pružatelja usluga je dužan uplatiti iznos od 1000 KM na račun Športskog saveza Općine Posušje prilikom prijave ponude za pružanje ugostiteljskih usluga.
12. Kandidat čija ponuda nije bila najpovoljnija ima pravo na povrat novca uplaćenog na račun Športskog saveza Općine Posušje.
13. Organizator će nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača s njim potpisati ugovor o pružanju usluga.
14. Pružatelj usluga dužan je isključivo nuditi i vršiti prodaju piva od proizvođača s kojim je organizator potpisao ugovor o sponzorstvu.
15. Glavi sponzor koji je i dobavljač piva dogovorit će s pružateljem usluga i cijenu piva na temelju iskustava sa prošlogodišnjeg turnira mjesnih zajednica, sela, zaselaka i gradskih četvrti.
16. Izabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je uplatiti cjelokupan iznos ponude za pružanje usluga za sedam dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača.
17. Ako najpovoljniji izabrani ponuditelj ne uplati navedeni iznos u navedenom periodu, organizator zadržava pravo sklapanja ugovora sa drugim najpovoljnijim ponuditeljem koji je dužan uplatiti iznos prema svojoj ponudi cijene 48 sati nakon dogovora ili sprovesti ponovnu proceduru Javnog poziva.
18. Pružatelj usluga može pružati usluge na račun Športskog saveza isključivo uz suglasnost predsjednika Športskog saveza. Svi drugi računi na račun Športskog saveza neće biti priznati kao obvezujući u smislu plaćanja.
19. Ukoliko ne bude zainteresiranih pružatelja usluga, Organizacijski odbor malonogometnog turnira preuzima odgovornost da ispoštuje sve gore navedene točke.

Ponude donijeti osobno u četvrtak, 4. svibnja 2017. u 16:00 sati u prostorije Općinske vijećnice, kada će biti i javno otvaranje pristiglih ponuda.

Organizacijski odbor Športskog saveza: Mladen Vranjković, Mario Knezović, Ivan Petric,
M.P. Vladimir Čutura, Tomislav Kovač i Zvonimir Širić

OGLASI

Loading