Select Page

Potpisan sporazum o zajedničkoj provedbi aktivnosti na sistematskom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige

Potpisan sporazum o zajedničkoj provedbi aktivnosti na sistematskom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige

Jučer je u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Sarajevu potpisan Sporazum o zajedničkoj implementaciji aktivnosti na sustavnom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige između ravnatelja Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željka Obradovića i Općinskog načelnika općine Posušje Branka Bage.

Cilj ovog projekta je uspostava zemljišne knjige za dvije gradske katastarske općine, odnosno za urbano područje, a to su k.o.Posušje i k.o.Bešlići. Projekt će se izvoditi uz zajedničku suradnju Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Općinskog suda u Širokom Brijegu i Općine Posušje.

Na temelju Sporazuma između strana potpisnica, između ostalog, ugovoreno je da će Federalna uprava osigurati neophodnu stručnu i tehničku podršku, dogovorena sredstva iz Projekta registracije nekretnina za uspješnu implementaciju definiranih aktivnosti, dok se općina Posušje obvezuje preko Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar pružiti tehničku podršku u sređivanju podataka katastra zemljišta, kako bi se što uspješnije proveo ovaj projekt.

Općina se također obvezuje da će prije početka procesa uspostave zemljišne knjige i u tijeku trajanja tog procesa provesti kampanju pravovremenog informiranja javnosti o aktivnostima dogovorenim ovim Sporazumom. Bitno je naglasiti kako je Sporazumom općina dužna osigurati prostorije za rad zemljišnoknjižnog ureda na području općine, što je već i učinjeno u zgradi Općine.

Ova je stvar od velike važnosti za općinu Posušje iz razloga što u ovom projektu, prilikom uspostave zemljišne knjige, korisnici zemljišta sa područja ove dvije katastarske općine, neće morati ići u Široki Brijeg, kako bi ostvarili svoja prava, nego će se sav proces odvijati u općini Posušje.

Dakle, ovo je dugočekivani proces koji je napokon krenuo u realizaciju ovim pilot projektom i koji bi trebao zaživjeti u ostale katastarske općine.

opcina-posucje.ba

OGLASI

Loading