Select Page

ODLUKA USTAVNOG SUDA FBIH: Ne mogu vam ovršiti imovinu zbog neplaćenih računa za RTV pristojbu

ODLUKA USTAVNOG SUDA FBIH: Ne mogu vam ovršiti imovinu zbog neplaćenih računa za RTV pristojbu

Ustavni sud Federacije BiH osporio je mogućnost naplate potraživanja ovršnim postupkom na temelju neplaćene pristojbe za RTV pretplatu na temelju primjene odredaba Zakona o Javnom servisu RTV Federacije BiH, piše Večernji list BiH. Ova presuda dodatno će otežati naplatu potraživanja, a nije isključeno čak ni da će povećati broj onih koji ne izmiruju svoju zakonsku obvezu, što bi morao biti poticaj vlastima da pronađu novi način financiranja RTV servisa.

Vjerodostojna isprava

“Utvrđuje se kako članak 56. Zakona o Javnom servisu Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 48/08), nije u suglasnosti s Ustavom Federacije BiH”, stoji u odluci Ustavnog suda FBiH. Ovaj članak zakona uređuje pitanje što se smatra vjerodostojnom ispravom za realizaciju ovrha nakon što se utvrde potraživanja. No, Ustavni sud smatra drukčije i navodi kako to ne mogu biti neplaćeni računi za RTV pristojbu. 
Ustavni sud FBiH u pravorijeku navodi kako članak 56. Zakona o RTV FBiH regulira da računi ili izvodi iz poslovnih knjiga javnih servisa u odnosu na potraživanja RTV pristojbe, predstavljaju vjerodostojnu ispravu, no prema Zakona o ovršnom postupku, ti izvodi ne predstavljaju vjerodostojnu ispravu jer člankom 29. Zakona o ovršnom postupku nije propisana mogućnost da vjerodostojnu ispravu u smislu tog Zakona predstavlja isprava koja se nekim drugim zakonom određuje kao vjerodostojna isprava. Zakon o ovršnom postupku propisuje što se smatra vjerodostojnom ispravom pa navodi da se mjenica, ček s protestom i povratnim računom ako je potreban za zasnivanje potraživanja i računi ili izvodi iz poslovnih knjiga mogu smatrati vjerodostojnim ispravama samo ako je riječ o komunalnim uslugama isporuke vode, toplinske energije i odvoza otpada. 
“Istina, na ovaj način zakonodavac je u konkretnom slučaju suzio krug subjekata koji mogu na temelju tih isprava podnijeti prijedlog za ovrhu, odnosno na čiji prijedlog Sud može odrediti ovrhu na temelju navedenih isprava. Kod ovakvog zakonskog rješenja pojedini gospodarski subjekti su stavljeni u poziciju da prinudnu naplatu svojih potraživanja ne mogu ostvariti izravno preko ovršnog postupka, nego ih moraju dokazivati u parničnom postupku”, navodi se u odluci Ustavnoga suda FBiH.

Posjedovanje prijamnika

Istodobno, Ustavni sud Federacije BiH je odbio zahtjev da plaćanje RTV pretplate na temelju pretpostavke da kućanstvo posjeduje RTV prijamnik predstavlja kršenje osnovnih prava građana. 
“Ustavni sud FBiH nije utvrdio da je podnositelj zahtjeva dokazao da kod ovakvog reguliranja načina naplate RTV pristojbe, postoji povreda Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, i to članka II.A.2.(1) c), koji regulira jednakost osoba pred zakonom”, precizira se. Istodobno se poziva zakonodavca da uredi ovu oblast plaćanja RTV pristojbe koja je sada vezana uz račune telefonskih usluga, no u međuvremenu su istekli ugovori s operaterima.

vecernji.ba

OGLASI

Loading