Select Page

Održana 65. sjednica Vlade ZHŽ

Održana 65. sjednica Vlade ZHŽ

65. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke održana je u utorak u Širokom Brijegu, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića.

Vlada je na sjednici utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o označavanju i evidenciji naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva. Ovaj Prijedlog Zakona upućen je po skraćenom postupku u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Također, Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite.

Na sjednici donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu; Odluka o Planu i Programu održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove cesta u 2017. godini; Odluka o Programu utroška sredstava „Tekući prijenosi za šport“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu; Odluka o Programu utroška sredstava „Tekući prijenosi za programe kulture“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu; zatim Odluka o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“ te Odluka o odobravanju prodaje službenih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke putem javnog nadmetanja.

Vlada je donijela Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga „Strategije borbe protiv korupcije u Županiji Zapadnohercegovačkoj“; Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti direktora poduzeća AGROPROM d. d. Ljubuški kojim je navedene dužnosti razriješen Ivan Herceg iz Ljubuškog, kao i Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti direktora poduzeća AGROPROM d. d. Ljubuški kojim se na navedenu dužnost imenuje Dalibor Grgić iz Ljubuškog.

Prihvaćena su izvješća o radu za 2016. godinu i planovi i programi rada za 2017. godinu Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša te Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.

vladazhž

OGLASI

Loading