Select Page

Zakazana 20. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Zakazana 20. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 23.12.2014. godine (utorak) s početkom u 10:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i   r e d

1. Vijećnička pitanja
2. Prijedlog Proračuna općine Posušje za 2015. godinu
3. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Posušje za 2015. godinu
4. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za 2015. godinu
5. Prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja
6. Prijedlog Autentičnog tumačenja odredbe članka 108. stavka 4. Odluke o komunalnom redu
7. Prijedlog Autentičnog tumačenja odredbe članka 18. stavka 5. Odluke o odvodnji otpadnih voda na području općine Posušje
8. Prijedlog Zaključka
9. Prijedlog Odluke o dozvoli zamjene zemljišta u privatnom vlasništvu za zemljište u državnom vlasništvu
10. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva
11. Prijedlog Odluke o usvajanju plana sanacije objekata za kolektivno stanovanje na gradskom građevinskom zemljištu
12. Izvješće o izvršenju proračuna općine Posušje za period od 1.1. do 30.9.2014. godine
13. Različito

PREDSJEDNIK
___________________
Ivan Lončar

OGLASI

Loading