Select Page

Potpora aktivnostima mladih na svim razinama

Potpora aktivnostima mladih na svim razinama

U Širokom Brijegu je održan sastanak predstavnika Vijeća mladih Županije Zapadno-hercegovačke i Ministrice obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadno-hercegovačke, Ružice Mikulić te službenika za mlade Županije ZH-a Josipa Primorca.

Vijeće mladih Županije ZH predstavljali su Jure Begić, član Skupštine u Vijeću mladih Federacije BiH u ime VMŽZH, Josip Zelenika dopredsjednik VMŽZH i predsjednik Vijeća mladih grada Širokog Brijega i Mate Lončar predsjednik VMŽZH i Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.

Razgovaralo se o obrazovanju u Županiji i stanju u školama na prostoru Županije Zapadno.hercegovačke. Glavna tema razgovora bili su mladi i problemi s kojima se oni susreću, budući da je Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa nadležno za mlade u Županiji Zapadno.hercegovačkoj. Implementacija Zakona o mladima Federacije BiH i stvaranje kvalitetnije politike prema mladima unutar Županije Zapadnohercegovačke provoditi će se u skladu s mogućnostima. Teška financijska situacija u Županiji, odlazak mladih, nezaposlenost, samo su neki od problema sa kojima se treba suočiti, poruka je s toga skupa.

Ministrica Mikulić posebno je istaknula snažnu potporu resornog Ministarstva ZH županije u radu na svim razinama rada i poboljšanja stanja i boljih rezultata. Predsjednik Lončar još jednom je za javnost istaknuo sve bolji rad mladih koji se već osjeća i vidi na svim razinama kojega će i dalje širiti i u ZH županiji a tako i na višim razinama.

PC

OGLASI

Loading