Select Page

Projekt DVD Rakitno – “Nabavka dijela opreme za gašenje šumskih požara” realiziran je u okviru USAID projekta “Snaga lokalnog –Zajedno za lokalni razvoj“

Projekt DVD Rakitno – “Nabavka dijela opreme za gašenje šumskih požara” realiziran je u okviru USAID projekta “Snaga lokalnog –Zajedno za lokalni razvoj“

Projekt DVD Rakitno – “Nabavka dijela opreme za gašenje šumskih požara” realiziran je u okviru USAID projekta “Snaga lokalnog –Zajedno za lokalni razvoj“ koji implementiraju Centar za građansku suradnju iz Livna i Udruženje građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova.

U veljači 2023. godine Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakitno prijavilo se na natječaj Centra za građansku suradnju „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj sa projektom „Nabavka dijela opreme za gašenje šumskih požara“, te uspješno prošao na predmetnom natječaju. U ostvarenju predmetnog projekta Općina Posušje je i ovaj put sudjelovala sa oko 20% ukupne financijske vrijednosti projekta. Dobrovoljno vatrogasno društvo je sudjelovalo sa oko 15% ukupne financijske vrijednosti projekta, dok je ostatak financijske vrijednosti projekta 65% financirao Centar za građansku suradnju. Projektom je opremljeno Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakitno sa dvije motorne pile, dva puhača lišća, dvoje profesionalne vatrogasne rukavice, jednom ručnom svjetiljkom, pet vatrogasnih odjela i pet vatrogasnih kaciga sa naočalama čime smo znatno osposobljeniji za brže i sigurnije gašenje požara.

Ovim putem se zahvaljujemo Centru za građansku suradnju i Općini Posušje što su potpomogli rad našeg društva.

OGLASI

Loading