Select Page

Ruta izbjeglica Trebinje – Mostar – ZHŽ – HBŽ – USŽ

Ruta izbjeglica Trebinje – Mostar – ZHŽ – HBŽ – USŽ

Federalna uprava Civilne zaštite zatražila je pod oznakom hitno informaciju oko potencijalnog smještaja izbjeglica ili njihova transporta preko teritorija Federacije BiH nakon što je Vijeće ministara donijelo plan hitnih mjera za osiguranje dodatnih kapaciteta i upravljanja priljevom masovnog broja migranata i izbjeglica, piše Večernji list BiH.

Solakov dopis

Taj je dopis, koji je potpisao direktor FUCZ-a Fahrudin Solak, upućen svim općinskim i gradskim službama Civilne zaštite, kao i županijskim upravama. Taj je zahtjev izazvao različita tumačenja nakon čega se počelo nagađati da će se u Grudama ponovno otvoriti centar za prihvat izbjeglica što se pokazalo krivim. Na ovaj Solakov zahtjev hrvatske županije ili općine gotovo uopće nisu odgovorile. Zanimljivo je da se o ovome masovnom prikupljanju podataka za smještaj izbjeglica i migranata radi mimo znanja državnog tima koji bi trebao koordinirati sve poslove vezana uz novi rasplet događaja. Ovu su temu posljednjih mjeseci više u javnost plasirali pojedini dužnosnici nego što je bila realna prijetnja. Pri tome je Federalna uprava Civilne zaštite navodila i konkretne nove migrantske rute koje bi mogle koristiti izbjeglice iz Sirije. Po tim navodima iz dokumenta radi se o dva pravca za koje se ne zna tko ih je odredio. Tako direktor Solak navodi da su u pitanju Sjeverni i Južni koridor. Sjeverni koridor se po tim navodima proteže od Bijeljine – Bosanske Posavine – Republike Srpske i Unsko-sanske županije, piše Večernji list BiH.

Bijeljina – Posavina…

Drugi potencijalni pravac preko kojega bi se očito usmjeravale izbjeglice, po Solaku, je Južni koridor koji bi vodio od Trebinja preko Mostara, Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije te južni dio Unsko-sanske županije. Uz to je zbog tog migrantskog vala FUCZ pozvao sve općinske i gradske službe Civilne zaštite, kao i županijske uprave Civilne zaštite da izvrše pregled svojih planova evakuacije i planova zbrinjavanja. Zbog moguće novonastale situacije Federalna uprava Civilne zaštite prikuplja podatke o lokacijama na otvorenom prostoru gdje bi se mogao uspostaviti privatni kamp za zbrinjavanje izbjeglica, zatim lokacije kolektivnih centara u FBiH po općinama i gradovima s procjenom broja ležaja u dvoranama ili postojećim kolektivnim centrima. Traženi su i podaci oko postojećih kapaciteta za osiguranje odgovarajućeg broja šatora ili kontejnera za smještaj izbjeglica i migranata, kao i poljskih kreveta, kompleta posteljine, pokretnih mobilnih čvorova te cisterni za opskrbu vodom.

Večernji list

OGLASI

Loading