Select Page

Srednja strukovna škola Posušje raspisala natječaj za upis učenika

Srednja strukovna škola Posušje raspisala natječaj za upis učenika

Srednja strukovna škola Posušje raspisuje natječaj za upis učenika u prve razrede Srednje strukovne škole u školskoj 2019./2020. godini

Učenicima koji su završili osnovnu školu na raspolaganju je šest zanimanja:

ekonomist, 4 god.,( 30 učenika )
računalni tehničar u strojarstvu, 4 god., ( 30 učenika )
medicinska sestra/tehničar, 4 god., (30 učenika)
CNC operater, 3 god., ( 30 učenika )
Instalater grijanja i klimatizacije, 3 god., (30 učenika)
konobar/kuhar, 3 god., (15+15 učenika )
I. LJETNI UPISNI ROK

PRVI UPISNI KRUG

– Prijave za upis učenika primat će se 19. i 21. lipnja 2019. godine u vremenu od 8.00-14.00 sati.

– Objava rezultata (rang lista) najkasnije 25. lipnja 2019. godine do 8.00 sati

DRUGI UPISNI KRUG

Prijave za nepopunjena mjesta vršit će se 27. lipnja 2019. godine od 8 – 12 sati;
Rezultati nakon drugog upisnog kruga objavit će se najkasnije 28. lipnja 2019. godine do 8.00 sati.
II . JESENSKI UPISNI ROK

TREĆI UPISNI KRUG

objava nepopunjenih upisnih mjesta do 14. kolovoza 2019. godine;
prijava učenika za nepopunjena mjesta 22. kolovoza 2019. godine od 8 – 12 sati;
objava rezultata primljenih učenika najkasnije 23. kolovoza 2019. do 12 sati;
U Srednju strukovnu školu u četverogodišnjem trajanju mogu se upisati učenici koji imaju najmanje 42 boda.

Djeca invalida Domovinskog rata invaliditeta preko 70% mogu se izravno upisati u određeno zanimanje uz uvjet da imaju barem minimalan broj propisanih bodova za to zanimanje.

Na natječaj za upis – učenik prilaže:

prijavu na natječaj (koja se dobije u tajništvu Škole);
izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list ( s matičnim brojem)
svjedodžbu o završenom, sedmom (VII) , osmom (VIII) i devetom (IX) razredu osnovne škole;
rješenje ovlaštenog općinskog ureda društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenje o razvrstavanju, te mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju (za učenike s teškoćama u razvoju);
mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje (za učenike s zdravstvenim teškoćama – invalide učenike);
potvrda od Ministarstva branitelja za djecu poginulih i nestalih branitelja te invalida Domovinskog rata (invaliditeta preko 70%);
priznanja po osnovi natjecanja.
Izbor učenika obavljat će se po osnovu sljedećih kriterija:

EKONOMIST
Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole

Relevantni predmeti:

hrvatski jezik
strani jezik
matematika
povijest
zemljopis
b) RAČUNALNI TEHNIČAR U STROJARSTVU

Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole

Relevantni predmeti:

hrvatski jezik
matematika
fizika
strani jezik
tehnička kultura
c) MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

Opći uspjeh u VIII. I IX. razredu osnovne škole

Relevantni predmeti:

hrvatski jezik
strani jezik
biologija
kemija
fiz
d) CNC OPERATER

Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole

Relevantni predmeti:

hrvatski jezik
matematika
fizika
tehnička kultura
e) INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole

Relevantni predmeti:

hrvatski jezik
matematika
fizika
tehnička kultura
f) KONOBAR/KUHAR

Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole

Relevantni predmeti:

hrvatski jezik
strani jezik
povijest
kemija
Navedeni se predmeti boduju pri izboru učenika, a podvučeni su predmeti presudni ukoliko dva ili više učenika imaju jednak broj bodova.

Učenik koji je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na međužupanijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za izbor učenika u pojedine škole upisuje se izravno.

Ukoliko učenik ne koristi pravo izravnog upisa, sudjelovanje na gore navedenim natjecanjima iz znanja i vještina i relevantnih predmeta, povećava ukupan broj bodova za upis:

za 5 bodova – ako je učenik na međužupanijskom natjecanju ili susretu ili na središnjem državnom natjecanju zauzeo od 1. do 5. mjesta, odnosno sudjelovao na međunarodnim natjecanjima znanja,
za 3 boda – ako je učenik sudjelovao na međužupanijskom natjecanju ili susretu, ili na središnjem državnom natjecanju, odnosno dobio priznanje, ( bez obzira na postignuto mjesto).
Učenik s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na izravan upis na temelju rješenja nadležnog općinskog/gradskog odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenja o razvrstavanju, te mišljenja službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje kojim se utvrđuje program primjeren njegovim sposobnostima i potrebama.

Učenik koji zbog zdravstvenog stanja (invaliditeta) ima sužene mogućnosti izbora škole, programa, može do prvog upisnog roka pribaviti mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje o programima, odnosno zanimanjima koja su primjerena njegovim sposobnostima.

Ukoliko takav učenik ne uspije ostvariti upis u redovitom postupku izbora učenika u prvom upisnom roku, a u skladu s mišljenjem službe za profesionalnu orijentaciju, učenika u odgovarajuću školu raspoređuje općinski odjel za društvene djelatnosti.

Učenici koji su osnovnu školu završili u inozemstvu, odnosno jedan od ta dva razreda, upisuju se temeljem svjedodžbi i rješenja o nostrifikaciji koje izdaje Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa.

Učenici strani državljani mogu se upisati u Srednju strukovnu školu Posušje uz posebnu suglasnost Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa , uz uvjet da u školi postoje slobodna upisna mjesta.

Napomena: ponavljači se izravno (bez bodovanja) primaju samo u prvom upisnom krugu. (u istom rangu).

U prvi razred se upisuju učenici koji do 1. rujna tekuće kalendarske godine nemaju navršenih 17 godina.

radioposusje.ba

OGLASI

Lager traži 100 radnika

Tvrtka LAGER D.O.O. Posušje sa sjedištem u Posušju, Vukovarska 47, zbog povećanog obujma...

Loading