Select Page

U ponedjeljak nema nastave

U ponedjeljak nema nastave

U utorak 23. veljače 2021. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 83. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o proglašenju 1. ožujka 2021. godine neradnim danom u Županiji Zapadnohercegovačkoj; Odluku o usvajanju Elaborata o obavljenom redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Županije Zapadnohercegovačke na dan 31. 12. 2020. godine i Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke.

Također, Vlada je prihvatila Program rada Županijskog arhiva Široki Brijeg za 2021. godinu, Program rada Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, kao i Izvješće o radu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

OGLASI

Loading