Select Page

Za nova zapošljavanja u BiH 50 milijuna eura

Za nova zapošljavanja u BiH 50 milijuna eura

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu za Projekt podrške zapošljavanju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 50 milijuna eura.

Od ovih sredstava Federaciji BiH će biti alocirano 29 milijuna eura, a Republici Srpskoj 21 milijun eura. Cilj projekta je povećavanje zaposlenosti u privatnom sektoru nezaposlenih koji su evidentirani kod javnih službi i koji traže posao.

Očekuje se da bi realizacijom ovog projekta oko 33 tisuće nezaposlenih moglo naći posao, među kojima više od osam tisuća mladih. Provođenjem ovog projekta nezaposlenima, u prvom redu mladim i ranjivima kategorijama koji aktivno traže posao, želi se pomoći da steknu vještine i znanja potrebna za rad u privatnom sektoru.

Projekt će pomoći javnim službama za zapošljavanje da urade bolje profile svojih korisnika koji aktivno traže posao, a poslodavcima da ostvare bolje kontakte i komunikaciju na tržištu rada.

Period otplate zajma je 32 godine, uključujući sedam godina grace perioda, a datum zatvaranja ovog projekta je 1. listopad 2021. godine, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Prijedlog sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar financija i trezora.

abcportal

OGLASI

Loading