Select Page

Zakazana 5. sjednica općinskog Vijeća

Zakazana 5. sjednica općinskog Vijeća

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 31.3.2017. godine (petak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

2. Informacija o radu Službe za zapošljavanje ŽZH – podružnica Posušje za 2016. godinu

3. Informacija o radu Policijske uprave Posušje za 2016. godinu

4. Izvješće o provedbi kulturno – zabavnih i sportskih događanja pod nazivom „Posuško lito“

2016. godine

5. Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Posušje za 2016. godinu

6. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za

imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća

7. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana RIČINA – IGM

8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana VIR (osnovna škola i ambulanta)

9. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje

10. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta

11. Prijedlog Proračuna općine Posušje za 2017. godinu

12. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Posušje za 2017. godinu

13. Prijedlozi Odluka o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća

opcina-posusue.ba

OGLASI

Loading