Select Page

Završena rekonstrukcija sanitarnih čvorova u OŠ Ivana Mažuranića u Posušju

Završena rekonstrukcija sanitarnih čvorova u OŠ Ivana Mažuranića u Posušju

Ovih dana završena je potpuna rekonstrukcija sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića u Posušju. Uređena je kompletna rekonstrukcija svih dotrajalih sanitarnih čvorova na prve dvije etaže škole.

U sklopu projektnih radova izvedeni su grubi radovi na zidnim pregradama, a potom su urađeni vodovodni, kanalizacijski i keramičarski radovi. Na kraju je uslijedilo i postavljanje nove sanitarne opreme.

Rekonstrukcija wc-a

Radovi su izvedeni po projektnoj dokumentaciji koju je izradila Općina Posušje, a radove je financirala tvrtka Planet.

Dosadašnji sanitarni čvorovi bili su nehigijenski i neadekvatni, što i ne čudi, budući da u njih nije ulagano od izgradnje škole. Uređeni sanitarni prostori će značajno doprinijeti poboljšanju uvjeta boravka učenika u ovoj školi.

Općina Posušje ima u planu u skorijem vremenskom razdoblju riješiti i problem sanitarnih čvorova male sportske dvorane, kao i problem svlačionica. Općina Posušje trenutno radi na izradi projektne dokumentacije kako bi se moglo pristupiti i ovim radovima.

opcina-posusje.ba

OGLASI

Loading