Select Page

ZAVRŠENA REVIZIJA U OPĆINI POSUŠJE: Utvrđeno zakonito i pozitivno poslovanje, posebna pohvala na rad javnih nabavki!

ZAVRŠENA REVIZIJA U OPĆINI POSUŠJE: Utvrđeno zakonito i pozitivno poslovanje, posebna pohvala na rad javnih nabavki!

Ured za reviziju institucija u FBiH u periodu od listopada 2016. do srpnja 2017. provodio je reviziju poslovanja u Općini Posušje za 2016., odnosno usklađenost financijskih transakcija i u izviješćima iskazanih informacija. Konačno Izviješće o financijskoj reviziji na adresu Općine dostavljeno je početkom ovog mjeseca.

Njime je utvrđeno zakonito, a time i pozitivno poslovanje naše Općine.

U nalazu revizora između ostalog stoji: „..financijska izviješća Općine Posušje pokazuju fer i istinito, u svim materijalnim aspektima, stanje imovine, obveza i izvora sredstava na dan 31.12.2016., izvršenje proračuna i novčane tijekove za godinu koja se završava na taj datum, sukladno prihvaćenom okviru financijskog izvješćivanja.“

Drugim riječima sve financijske, knjigovodstvene i računovodstvene aktivnosti odvijale su se sukladno zakonskim propisima BiH.

Poseban pozitivan osvrt dat je na rad Ureda javnih nabavki u sklopu Službe za financije, koji je kod većine institucija najproblematičniji.

Članovi revizije uputili su i nekoliko preporuka, a one se uglavnom odnose na trezorsko poslovanje i odluke o fiskalnoj odgovornosti zašto se traži dosljedna primjena zakona.

Općinski načelnik Branko Bago izrazio je zadovoljstvo zbog pozitivnog Izvješća financijske revizije, te je posebno priznanje i zahvalnost uputio djelatnicima računovodstva i javnih nabavki, odnosno Službi financija, čiji je profesionalni i savjestan rad dao značajan doprinos konačnoj ocjeni revizora.

Opcina-posusje.ba

OGLASI

Loading