Select Page

35. sjednica Općinskog vijeća: Na dnevnom redu čak 23 točke

35. sjednica Općinskog vijeća: Na dnevnom redu čak 23 točke

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 35. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 7.7.2016. godine (četvrtak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja
2. Izvješće o radu javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje za 2015. godinu
3. Informacija o stanju odvoza, odlaganja komunalnog otpada i stanju okoliša
4. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Posušje u 2015. godini
5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Zaglavica – Rakitno
6. Prijedlog odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana granični prijelaz Osoje
7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana „Vicanov Brijeg“ (Weltplast)
8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Meljakuša II (Ulica Ivana Raosa)
9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana RIČINA-IGM
10. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (Mokri dolac – Šumski gaj)
11. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana OSOJE (Tolića Brijeg)
12. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Meljakuša II (trafostanica 110 kV)
13. Prijedlog Odluke o reguliranju prometa na križanju ulica Stjepana Radića, fra Petra Bakule i fra Grge Martića
14. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utemeljenju javne ustanove Narodna knjižnica Posušje
15. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju privremenog člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.

b) Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.

16. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Povjerenstva za žalbe Općinskog vijeća općine Posušje

b) Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za žalbe Općinskog vijeća općine Posušje

17. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima javne prodaje priključne kosilice u vlasništvu

općine Posušje

18. Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom

19. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva

20. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta

21. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina-zemljišta

22. Prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko- gospodarskog područja

23. Različito

opcina-posusje.ba

 

OGLASI

Loading