Select Page

Danas je sveti Ilija, zaštitnik Bosne i Hercegovine

Danas je sveti Ilija, zaštitnik Bosne i Hercegovine

Danas slavimo u Bosni, Hercegovini i Slavoniji mnogo štovanoga sveca. On je i glavni zaštitnik đakovačke ili bosanske biskupije te crkvene provincije Bosne-Hercegovine. On je u Starome zavjetu vatreno revnovao za vjeru u jednoga pravoga Boga Jahvu.

Sveti Ilija gromovnik patron je ovih župa u BiH: Bosanski Brod, Čemerno, Doljani, Kandija, Korićani, Kiseljak, Rostovo, Solakova Kula, Zenica, Ularice, Turić, Bos. Grahovo, Glamoč, Liskovica, Kruševo, samostalna kapelanija Masna Luka-Polja, Stolac.

U Stocu se o Ilindanu proslavlja i Dan općine, te su brojne svjetovne i crkvene svečanosti u danima pred blagdan. Ilindan je u narodu još i sinonim za vrućine, te se za velikih vrućina, ma u koje doba ljeta bile zna reći “vruće kao da je Ilindan”.

Poseban “dernek” je i na Ilijinom brdu u Posušju, gdje će se danas slaviti sveta misa na Rastovačkom groblju u 11 sati, nakon koj eće uslijediti velika seoska olimpijada u tradicionalnim športovima.

Živio je i djelovao u Sjevernom izraelskom kraljevstvu u 9. stoljeću prije Krista u vrijeme kraljevanja Ahaba i Ahazje. Prema Svetom pismu bio je “podignut u vihoru ognja, u kolima s plamenim konjima”.

Njegovo ime u hebrejskom jeziku znači “Jahve je moj Bog”, a za tu se istinu prorok Ilija cijeli svoj život i borio. U slavenskom pučkom vjerovanju, što je prisutno i u hrvatskim krajevima, Ilija “zapovijeda” gromovima i kiši, pa se čak i naziva “Ilija gromovnik”.

OGLASI

Loading