Select Page

Federacija BiH dala cestu na upravljanje ZH Županiji

Federacija BiH dala cestu na upravljanje ZH Županiji

Za razliku od dosadašnjih godina kada je sve željela nadzirati, pa tako i regionalne ceste, Vlada Federacije BiH prije nekoliko dana donijela je odluku po kojoj se odobrava prijenos vrijednosti izvršenih ulaganja na rehabilitaciji dionica regionalnih cesta R-423 (Teskera – Bijača) i R-424 (Novo groblje – Teskera), u okviru izgradnje autoceste dionica Počitelj – Bijača, poddionica Bijača – Kravice, u ukupnom iznosu od 4,953.538,01 KM na Javnu ustanovu Ceste Zapadnohercegovačke županije. Tom odlukom je skinut nadzor s provoditelja projekta Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar na krajnjeg korisnika i upravitelja regionalnih cesta Javnu ustanovu Ceste Zapadnohercegovačke županije.

Projekt obnove

“Vrijednost izvršenih ulaganja iz točke 1. ove odluke Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar će isknjižiti iz svoje evidencije na teret kapitala. Javna ustanova Ceste Zapadnohercegovačke županije će kao krajnji korisnik i upravitelj gore navedenih regionalnih cesta u svoje poslovne knjige uknjižiti vrijednost izvršenih ulaganja”, piše u odluci federalne Vlade. Sukladno odluci Vlade FBiH o prijenosu prava na izgrađenim dionicama regionalnih cesta R-423 i R-424 s JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar na JU Ceste Zapadnohercegovačke županije, federalni ministar prometa i veza je imenovao Stručno povjerenstvo o preuzimanju dokumentacije za projekt rehabilitacije regionalnih cesta R-423 i R-424 sastavljeno od predstavnika JP Autoceste FBiH, Federalnog ministarstva prometa i veza, Federalnog ministarstva financija i JU Ceste ZH županije.Stručno povjerenstvo je kompletno izvješće o izvršenoj primopredaji dokumentacije za projekt rehabilitacije regionalnih cesta dostavilo Federalnom ministarstvu prometa i veza da ga uputi Vladi Federacije BiH radi donošenje odluke o prijenosu izvršenih ulaganja na rehabilitaciji dionica regionalnih cesta R-423 i R-424, u okviru izgradnje dionice autoceste Počitelj – Bijača, poddionice Bijača – Kravice s JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar na JU Ceste ZH županije. Za donošenje ovakve odluke zaslužan je i novi Zakon o cestama u Federaciji BiH po kojem je propisano da lokalnim cestama upravljaju nadležna općinska tijela, županije upravljaju regionalnim cestama, dok Federacija BiH ima nadležnost nad autocestama, brzim cestama i magistralnim cestama.

Kategorizacija

Novom kategorizacijom predviđa se, primjerice, da cesta Mostar – Čitluk – Ljubuški – Bijača prijeđe u rang magistralnih cesta prvoga reda, te da bi cestovni pravac Privalj – Grude – Posušje, Posušje – Jablanica – preko Blidinja trebao biti magistralna cesta drugog reda, kao i cesta Rama – Tomislavgrad…

vecernji.ba

OGLASI

Loading