Select Page

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA: Festivalu klapske pisme Posušje i Etnofestu Podbila ukupno 26.000,00 KM

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA: Festivalu klapske pisme Posušje i Etnofestu Podbila ukupno 26.000,00 KM

Na službenoj stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta objavljeni su rezultati Javnog poziva za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz proračuna Federacije BiH u 2015. godini putem Transfera za kulturu od značaja za Federaciju BiH.

Što se tiče općine Posušje odobrena su sredstva za dva projekta. Jedan na koji je aplicirala općina Posušje s Festivalom klapske pisme 2015. za koji je odobreno 11.000,00 KM i drugi Podbila Etnofest očuvanje starih običaja – nematerijalna kulturna baština za koji je aplicirala mjesna zajednica Podbila i dobila iznos od 15.000,00 KM.

Pogledajte REZULTATI

Posušje.net

OGLASI

Loading