Select Page

Geoportal – brže do podataka Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Geoportal – brže do podataka Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

U svrhu lakšeg pristupa stanovništvu standardiziranim prostornim podacima kojima raspolaže Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokrenut je Geoportal – ključni element infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH (IPP FBiH).

Trenutno u karti geoportala (pregledniku) su dostupni sljedeći podaci:

a) Ortofoto snimci Federacije BiH u razmjeri 1:5.000;

b) Granice Federacije BiH, kantona i općina;

c) Glavni putni pravci u Federaciji BiH;

d) Mreža vodotoka Federacije BiH.

U sklopu izrade karte geoportala vrši se i proces vektorizacije na nivou općina, što između ostalog uključuje i unos katastarskih podataka preko ortofoto snimaka metodom preklapanja.

Cilj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je da svi podaci kojima raspolaže budu dostupni na karti geoportala. U skladu s mogućnostima osigurat će se pristup na geoportalu i drugim prostornim podacima kojima Uprava raspolaže (geodetski i katastarski podaci, kartografski i drugi podaci).

Geoportal potražite na: http://www.katastar.ba/geoportal/catalog/main/home.page

opcina-posusje.ba

OGLASI

Loading