Select Page

Hrvatska pošta Mostar protiv naplaćivanja carine na pakete skuplje od 50 KM

Hrvatska pošta Mostar protiv naplaćivanja carine na pakete skuplje od 50 KM

Nakon što je jučer objavljeno da će kupci iz BiH koji naručuju robu iz inozemstva standardnim putem ili putem interneta, a čija vrijednost prelazi 50 KM, od sada morati platiti špeditera i PDV od 17 posto te nekoliko dodatnih troškova kako bi preuzeli svoj paket, oglasila se i Hrvatska pošta Mostar.

Iz Hrvatske pošte Mostar su poručili da ostaju i dalje pri inicijativi za izmjenu vrijednosti robe nekomercijalnog karaktera koja ne podliježe carinskom postupku, vrijednosti do 200,00 KM, a koju smo pokrenuli s druga dva javna poštanska operatora (BH Pošta i Pošte Srpske).

Obzirom da postoji jedinstven stav oko ove problematike sva tri javna poštanska operatora BiH, dva nadležna entitetska ministarstva te državnog Ministarstva prometa i komunikacija BiH, smatramo da će to bit dovoljno da Uprava za indirektno oporezivanje ozbiljno razmotri, te donese propise u skladu s tim.

Upravo nejasna definiranost provedbenog akta, kojim se definira procedura podnošenja poštanskih pošiljaka (paketa) na postupak carinjenja kada su primatelji fizičke osobe i vrijednosti preko 50,00 KM, dovela je do neprihvatljive situacije u kojoj se sada nalaze naši korisnici, prema postupanju pojedinih carinskih referata.

Obzirom da u posljednje vrijeme nije došlo do izmjene o načinu postupanja kod carinjenja pošiljaka nekomercijalnog karaktera, koje glase na fizičke osobe i vrijednosti su preko 50,00 KM, smatramo neprihvatljivim jednostranu promjenu načina postupanja koja dodatno financijski opterećuje korisnike poštanskih usluga.

Trenutno poduzimamo sve potrebne aktivnosti prema svim nadležnim institucijama kako bismo, u proceduri izmjene provedbenog akta koji regulira ovu oblast, jasno i nedvosmisleno regulirali ovu materiju, na korist svim građanima BiH, – stoji u priopćenju Hrvatske pošte d.o.o. Mostar.

Podsjetimo, nakon što su se brojni stanovnici BiH obratili medijima sa svojim iskustvom, portal Klix.ba je kontaktirao Upravu za neizravno oporezivanje BiH. Glasnogovornik Uprave za neizravno oporezivanje BiH (UNO BiH) Ratko Kovačević rekao je kako nije došlo ni do kakve promjene zakonskih i podzakonskih akata kada je u pitanju carinjenje robe koja dolazi u BiH putem poštanskih paketa, a naručuje se putem interneta.

U ranijem razdoblju je većina paketa koji su stizali u BiH bila carinjena putem poštansko-carinske deklaracije po jedinstvenoj carinskoj stopi od 10 posto i pripadajućim PDV-om od 17 posto jer se radilo o puno manjem broju paketa koji su stizali u BiH i zato što je uglavnom u tim paketima bila jedna vrsta robe. Međutim, na osnovu određenih analiza koje su urađene u UNO tijekom prošle 2016. godine možemo reći da je došlo do velikog povećanja uvoza robe u BiH naručene putem interneta i da ta roba stiže putem poštanskih paketa, kazao je Kovačević.

Uglavnom, sada se najčešće naručuju različite vrste roba unutar jedne pošiljke i više se to ne može cariniti putem poštansko-carinske deklaracije po jedinstvenoj carinskoj stopi, već se za takve pošiljke mora podnositi jedinstvena carinska isprava (JCI), odnosno carinska deklaracija, gdje se roba u procesu carinjenja mora svrstati prema važećoj carinskoj tarifi BiH i na osnovu toga odrediti precizne stope carine za svaku pojedinačnu vrstu robe. To može uraditi samo osoba ovlaštena za provođenje carinskog postupka – špediteri, rekao je Kovačević.

Posusje.net/ klix.ba

OGLASI

Loading