Select Page

Gospodarska komora F BiH nagrađuje najbolju poslovnu ideju u 2017. godini

Gospodarska komora F BiH nagrađuje najbolju poslovnu ideju u 2017. godini

Gospodarska komora Federacije BiH odlučila je nagraditi najbolju poslovnu ideju u 2017. godini, javlja Hrvatski Medijski Servis. Natječaja za prikupljanje prijava za odabir najbolje poslovne ideje u Federaciji BiH odnosi se na sektore: IT (informatičke tehnologije), metal i elektroindustrija, poljoprivreda i prehrambena industrija, drvoprerađivački sektor, turizam i ekologija, te Marketing i dizajn.

Iz svakog od navedenih sektora bit će odabrana po jedna ideja i nagrađena s novčanom nagradom od 1.000 KM. Nagrađene ideje bit će predstavljene na značajnim gospodarskim događajima u FBIH u tijeku 2017. godine. Kriteriji za izbor su: Originalnost i inovativnost ideje, namjena ulaganja sredstava, izvori financiranja; orjentiranost izvozu; povećanje zaposlenosti; društveni značaj za lokalnu zajednicu, ekonomska održivost.

Prijaviti se mogu mali gospodarstvenici i obrtnici, inovatori, studenti i druge fizičke osobe iz F BiH. Prijava treba sadržavati; Zahtjev za uključivanje u projekt i Poslovni plan.

Zahtjev za uključivanje u projekt i Sadržaj/obrazac poslovnog plana za prijavu na ovaj javni natječaj pripremila je Komora i može se preuzeti na web stranici www.kfbih.com

Prilozi podrazumijevaju listu tražene dokumentacije koja se nalazi na Zahtjevu za uključivanje u projekt.

Kriteriji za ocjenu prijave utvrđeni su za projekt u poglavlju I pod nazivom Kriteriji za izbor projekta. Izbor korisnika grant sredstava obavit će Komisija za odabir korisnika sredstava, koju imenuje predsjednik Gospodarske komore Federacije BiH. Zadatak Komisije je da na temelju propisanih kriterija Javnog natječaja, izvrši rangiranje prispjelih prijava. Nakon obrade prispjelih prijava Komora će objaviti rezultate natječaja na web stranici Komore, a podnositelji prijava se neće pojedinačno obavještavati.Potrebna dokumentacija se može preuzeti elektronskim putem na web stranici Komore www.kfbih.com.

Prijava se dostavlja u elektroničkom obliku u pdf formi na e-mail: gkfbih@tel.net.ba, te obvezno isprintana putem preporučeno putem pošte u zapečaćenim kovertama na sljedeće adrese: Privredna/Gospodarska komora FBIH, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo ili Privredna/Gospodarska komora FBIH, Kneza Domagoja 12, Mostar. Na koverti treb napisati: Prijava na na javni natječaj – najbolja poslovna ideja, a na poleđini obvezno navesti: naziv–ime podnositelja prijave; adresu i e-mail adresu.

Rok za dostavu prijava je 60 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u dnevnim novinama i na web stranici Komore, odnosno do 27.03. 2017. godine. Neblagovremene, nepotpune i prijave koje nemaju sve sadržajne elemente (neuredne) bit će odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja. U postupku ovog javnog natječaja Komora ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj javni natječaj. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natječaj mogu se dobiti na e-mail: gkfbih@tel.net.ba ili na broj telefona: 036 332 963 u vremenu od 08 -16 sati.

/HMS/

OGLASI

Loading