Select Page

Je li potrebno paljenje korova?

Je li potrebno paljenje korova?

Novija istraživanja ukazuju na to da se paljenjem strnjišta, livada i pašnjaka, osim što se uništava kompletna biljna masa koja je prisutna na njivi, uništava i kompletna mikroflora i mikrofauna na tom lokalitetu i to do 5 cm u dubinu.

Ukratko, vaša parcela bit će lošija nakon paljenja, a urod na njoj slabiji.

Paljenjem njiva se uništava ogromna količina biljne mase koja se može upotrijebiti kao zeleno gnojivo i ogroman broj mikroorganizama koji razlažu tu biomasu i koji prevode mineralne materije u oblike koji su pristupačni biljkama za prehranu.

Pored navedenog dolazi i do smanjenja sadržaja humusa u tlu i do narušavanja strukture zemljišta, a okolina se zagađuje pepelom i dimom.

Također velike štete mogu nastati i po okolinu na taj način jer vatra može proširiti na sljedeću njivu, zatim na obližnju šumu i za vrlo kratko vrijeme vatrom bude zahvaćeno nekoliko stotina hektara najplodnijih oranica i najboljih šuma, kao što je to bio slučaj prethodnih godina. Ovakve stvari se događaju uglavnom zbog nemara i nepažnje, a najvećim dijelom zbog neznanja. Najbolji savjet koji Vam u ovom trenutku može dati Poljoprivredna stručna služba je da ne palite svoje njive već da ih zaorete.

Učinite plitko zaoravanje strništa kako bi ste suzbili iznikle korove i isprovocirali nove korove da niknu, samim tim se čuva i vlaga u tlu. Ove mjera omogućuje pravodobnu pripremu njive za idući usjev.

poskok.info

OGLASI

Loading