Select Page

Među planovima Strategije razvoja općine Posušje i Centar za mentalno zdravlje u Posušju

Među planovima Strategije razvoja općine Posušje i Centar za mentalno zdravlje u Posušju

Na radnom sastanku partnerske grupe Ureda za razvoj općine Posušje zajedno sa zainteresiranim građanima, institucijama i udrugama predstavljen je Prijedlog nacrta plana implementacije projekta iz Strategije općine Posušje i projekata koji doprinose realizaciji ciljeva iz Strategije razvoja 2014. – 2023. te dopuna plana implementacije. Predstavljeno je i Izviješće o realizaciji Strategije razvoja općine Posušje u 2016. Godini.

Centar za mentalno zdravlje u Posušju

„Posebno mi je drago što se odazvalo predstavnika udruga građana i institucija koji su aktivno i konstruktivno sudjelovali na sastanku, jer upravo oni najbolje mogu prepoznati koji su javni planovi i aktivnosti u skladu s potrebama stanovnika općine Posušje. Nekoliko je ideja prepoznato kao iznimno dobre i one su uvrštene u plan implementacije za vrijeme od 2018. godine do 2020. godine. Neke od predloženih ideja već se nalaze u našem Planu razvoja,“ kazao je voditelj Ureda za razvoj općine Posušje Ivan Milićević. Jedan od projekata od iznimne važnosti i velike potrebe je osposobljavanje Centra mentalnog zdravlja, koju su još jednom istaknuli predstavnici Centra za socijalni rad u Posušju. Prema riječima Ivana Milićevića to i je jedan od projekata koji se nalaze pri samom vrhu prioriteta, a koji bi trebao biti realiziran u suradnji s Domom zdravlja u Posušju. Naime, veliki broj djece iz Posušja koja imaju smetnje u tjelesnom ili psihičkom razvoju odlazi u centre u Mostar i Široki Brijeg. Jedan ovakav centar u Posušju bi pružio djeci osnovnu skrb za njihove potrebe, a njihovim roditeljima uštedio značajno puno vremena i novca.

„Još jedan projekt je vrijedno spomenuti, a koji je došao od jednog udruženja građana, zapravo ljudi koji rade u poljoprivrednom sektoru. Riječ je o zaštiti autohtonih sorti biljaka. To se odnosi na voće, povrće i žitarice kojima prijeti izumiranje, čime ih se želi sačuvati, jer ako ih jednom nestane to je onda izgubljena vrsta. Iz iskustva nam da ovakvi projekti nailaze na razumijevanje međunarodne zajednice koji prepoznaju i znaju cijeniti vrijednost autohtonih biljnih sorti. Od grupe građana je danas također došla ideja o uzgoju organske hrane,“ kazao je Milićević.

Među 47 projekata koji su predviđeni do 2020. godine su i dovršetak izgradnje poduzetniče zone Osrdak, formiranje kreditno jamstvenog fonda, razvijanje kozarstva, poticanje razvoja pčelarstva, razvijanje proizvodnje o obrade aromatičnog, ljekovitog i medonosnog bilja, dovršetak nove osnovne škole, uređenje novih prostorija za glazbenu školu, kao i otvaranje podružnica u Viru i Rakitnu, izgradnja vodoopskrbnog sustava Rakitno, Vir i Zagorje, izgradnja dijela kanalizacijske mreže…

Puno realiziranih projekata unatoč skromnom proračunu

Predstavljena je i Izvješće o realizaciji Strategije razvoja općine Posušje u 2016 godini. Prema riječima voditelja Odjela za razvoj općine Posušje Ivana Milićevića planom implementacije za 2016. godinu predviđeno je provođenje 38 projekta ukupne vrijednosti 3 210 050,00 KM. „U 2016. godini započeta je implementacija 26 projekata, od kojih je 7 u cijelosti završeno. Postotak realizacije projekata u izvještajnoj godini je vrlo dobar. Glavni problem u realizaciji projekata je taj što općina mora djelom financijski sudjelovati, a to zbog malog proračuna često nije moguće,“ kazao je Milićević . Milićević je istaknuo da ipak realizirano u 2016. godini smatra vrlo dobrim uspjehom zato što vrijednost donatorskih sredstava iznosi 1 200 997 KM ili 17,57 % od ukupnog proračuna općine Posušje za 2016. godinu (6 834 200 KM). „Ukupna vrijednost implementiranih projekata je 1 587 147,00 KM, što je 49 % realizacije u odnosu na projektirani financijski okvir. 24 % od ovog iznosa realizirano je kroz proračun Općine, a ostalo iz eksternih izvora,“ kazao je Milićević .

U pogledu ključnih prioriteta i fokusa za prethodnu 2016. godinu, realiziran je jedan projekt iz sektora ekonomskog ili gospodarskog razvoja koji se odnosi na poboljšanje poslovnog okruženja i poticanje razvoja poduzetništva, a to je projekt „Logistički centar“ u zoni Osrdak Zatim je tu par projekata iz vodoopskrbe i kanalizacije. Svakako zavrjeđuje spomenuti da je u 2016. godini realizirano više projekata iz sektora zaštite i unapređenja okoliša i energetske efikasnosti, kao što je ugradnja termo fasada na Osnovnim školama u Posušju i Viru te na zgradi srednje strukovne škole i gimnazije. Realizacijom ovih ključnih prioriteta općina je stvorila pretpostavke za podršku razvoja početničkog (start up) poduzetništva kao i stvorila preduvjete za značajno smanjenje troškova grijanja školskih objekata zimi i postignut je bolji kvalitativniji radni ambijent za održavanje nastave u školskim objektima. Mada je za 2016. godinu općina kao ključni projekte također planirala realizirati pročistač pitke vode, ali nažalost zbog nedostatak financijskih sredstava plan prenosimo u 2017 godinu. U idućem periodu općina će u pogledu ovih projekata nastaviti aktivno tražiti izvore financiranja kako bi realizirala sve planirane projekte (…)Kada je riječ o zaključcima i korektivnim akcijama prethodne godine, najveće prepreke ili teškoće su se odnosile na nedostatak financijskih sredstava za vlastito samostalno financiranje projekata iz Strategije kao i sredstvima viših razina vlasti te nedovoljan (relativno mali) broj poziva ili javnih natječaja međunarodnih projektnih i razvojnih subjekata u BiH. Sve to upućuje na to da se u 2017 godini nastavi sa istim ili jačim intenzitetom pripreme i apliciranja projekata na svaku moguću priliku koja se ukaže, stoji u Izvješću o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Posušje u 2016. godini.

posusje.net

OGLASI

Loading