Select Page

MJENJA SE UREDBA Ministri će sami sebi birati pomoćnike, savjetnike, šefove…

MJENJA SE UREDBA Ministri će sami sebi birati pomoćnike, savjetnike, šefove…

Vlada Federacije BiH na redovitoj, 26. sjednici koja je u srijedu održana u Sarajevu utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi Federacije BiH. Utvrđivanjem prijedloga, Federalno ministarstvo pravosuđa, koje je njegov predlagač, po nalogu Vlade FBiH, uradilo je opsežan i složen posao, izvijestio je članove Vlade resorni ministar Mato Jozić.

Biranje pomoćnika

Glavnina promjena u odnosu na dosadašnji zakon koji je regulirao status državnih službenika, kojih je prema procjenama u Federaciji BiH oko 6800, odnosi se na status pomoćnika ministara i tajnika vlada, odnosno oba doma Parlamenta Federacije BiH. Prema novom prijedlogu izmjena i dopuna zakona ministar će, uz savjetnike i šefa ureda, birati sebi i pomoćnike koji na ovom radnom mjestu ostaju do isteka mandata ministru te mogu, kao i savjetnici, biti razriješeni tijekom trajanja mandata. Ministru kao imenovanom dužnosniku na ovaj je način omogućeno da sebi bira tim s kojim će raditi. Sadašnja situacija je takva da ministri u uredima zatiču pomoćnike koje sami nisu birali, a koji im odgovaraju za svoj rad. Pomoćnici ministra mogu biti i državni službenici s potrebnim radnim iskustvom i odgovarajućom stručnom spremom. Ako za pomoćnika bude imenovan postojeći državni službenik, on, po novom zakonskom rješenju, ima pravo zalediti svoj status u državnoj službi te se vratiti na prijašnje radno mjesto po isteku mandata. Tajnika ministarstva također imenuje ministar. Prema predloženim izmjenama zakona, voditelje samostalnih uprava i upravnih organizacija imenuje Vlada Federacije.

Voditelje uprava i upravnih organizacija, koji se nalaze u sastavu ministarstava, također imenuje Vlada Federacije na prijedlog ministra. Vlada će imenovati i glavnog inspektora na prijedlog voditelja tijela državne službe.

Izabranim, odnosno imenovanim dužnosnicima, predloženim izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi dane su i ovlasti predlaganja tajnika Vlade, odnosno tajnika oba Doma Parlamenta Federacije BiH. Umjesto zatečenih tajnika, novi će se birati tako što će tajnika Vlade izabrati Vlada na prijedlog predsjednika Vlade, dok će tajnike u Parlamentu birati Parlament na prijedlog predsjedatelja Zastupničkog, odnosno Doma naroda. Pomoćnike voditelja stručnih službi domova Parlamenta FBiH imenuju predsjedatelji domova na prijedlog tajnika doma. Usvoji li Parlament predložene izmjene i dopune Zakona o državnoj službi, i ravnatelj Agencije za državnu službu birat će se na mandat od četiri godine.

Prilikom rasprave o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama, najviše polemike izazvala je dvojba mogu li pomoćnici ministra biti članovi političkih stranaka te biti na njihovim izbornim listama. Usprkos tvrdnjama pojedinih ministara da ne mogu, Željko Silađi, direktor Ureda za zakonodavstvo Federacije BiH, dao je tumačenje po kojemu bi zabrana članstva u političkim strankama i kandidiranja na izborima bila udar na temeljna ljudska prava državnih službenika, prava političkog organiziranja i kandidiranja na izborima. Obnašanje rukovodećih stranačkih dužnosti nešto je sasvim drugo, zaključeno je.

Odobrena sredstva

Inače, Vlada FBiH, uz ostalo, dala je i suglasnost na prijem 72 djelatnika u Javno poduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Odlučeno je i da će na skupštini JP Šume Herceg Bosne 14. listopada interese Vlade FBiH braniti Danica Cigelj. Donesen je i set odluka iz resora Ministarstva kulture i sporta. Na prijedlog ministrice Zore Dujmović, za rad Fondacije za kinematografiju u 2015. godini odobreno je 1,76 milijuna KM, Fondaciji za izdavaštvo odobreno je 670 tisuća KM, Fondaciji za knjižničku djelatnost 430 tisuća te Fondaciji za glazbene, scenske i likovne umjetnosti 680 tisuća KM.

vecernji.ba

OGLASI

Loading