Select Page

Mladi u BiH: 67 posto živi s roditeljima, 68 posto želi otići iz zemlje

Mladi u BiH: 67 posto živi s roditeljima, 68 posto želi otići iz zemlje

Većina mladih u BiH, njih 67,9 posto živi s roditeljima, pokazala je Studija o mladima u Bosni i Hercegovini koju je proveo Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) u 2014. godini na 1004 ispitanika oba spola, starosne dobi od 15 do 27 godina.

Studija pokazuje da bi čak 25,3 posto mladih radije živjelo samostalno kada bi za to imali materijalne mogućnosti. To, uz još neke pokazatelje, upućuje na to da je ovdašnja obitelj već ušla u tranzicijski proces ka modernom, atomiziranom tipu obitelji. Osjetno je smanjen broj članova domaćinstva, kao i natalitet i fertilnost, bitno se mijenja karakter unutarobiteljskih odnosa itd.

Istražujući motive pokretljivosti mladih u Bosni i Hercegovini, uključujući i odlazak u inozemstvo, ustanovljeno je da bi to učinilo čak 67,8 posto mladih radi poboljšanja životnog standarda, iza toga je rangirana potreba i mogućnost zaposlenja, bijeg od nepovoljne situacije u zemlji itd.

Kad je riječ o socioekonomskom položaju mladih u bosanskohercegovačkom društvu, ustanovljeno je da su najčešće nezaposlene osobe one sa trogodišnjom srednjom školom (29,2 posto), te četverogodišnjom srednjom školom (50,4 posto), pri čemu treba imati u vidu da je izvjestan broj njih još u fazi školovanja, čime trenutno ne spadaju u kategoriju nezaposlenih.

U strukturi zaposlenih, najzastupljeniji su oni sa četverogodišnjom srednjom školom (54,5 posto), te sa višom i visokom naobrazbom (25,5 posto).
Prioriteti: Karijera, dobar izgled i markirana odjeće.

U pogledu korištenja slobodnog vremena, načina života i rizičnog ponašanja, ustanovljeno je da mladi uglavnom koriste slobodno vrijeme za zabavu, slušanje glazbe, gledanje filmova, TV-a – istina manje nego što je to ranije bilo, te za internet, odnosno u participiranju u brojnim društvenim mrežama koje im nudi taj medij.
Pokazalo se da se 83,5 posto mladih u Bosni i Hercegovini koristi internetom, a čak 94,2 posto mladih ima internet konekciju. U vrijednosnom smislu, mladi u prvi plan stavljaju uspješnu karijeru (87,3 posto), dobar izgled (84,9 posto), neovisnost (83,1 posto), brak (67,8 posto), nošenje markirane odjeće (58,6 posto) itd.

Kod mladih je vrlo razvijena samosvijest o važnosti vlastitog integriteta, sklonost ka povjerenju, ali prema članovima vlastite grupe ili bliskih grupa, a daleko manje u odnosu na druge.

Također, mladi su skloni zdravom načinu življenja, odnosno većinom su protiv konzumiranja alkohola, duhana i sličnih poroka.

Mladi žele u EU

Kad je riječ o politici, razvoju i demokraciji ustanovljeno je da mladi u Bosni i Hercegovini ne pokazuju veći interes za politiku i političko djelovanje, iako su danas, više nego ikad, uključeni u globalne komunikacijske mreže, te bolje informirani o političkim zbivanjima u državi, regiji i u svijetu, zatim u mogućnosti putem digitalnih tehnologija komunicirati i raspravljati o svemu mnogo lakše nego što su to mogle prethodne generacije.

Čak 92,9 posto mladih nije angažirano u bilo kakvim društveno – političkim aktivnostima. Osim toga, mladi nemaju povjerenje u institucije vlasti i političke aktere, posebno u Vijeće ministara BiH, Parlament BiH, političke stranke i entitetske premijere.

U vezi sa integracijskim aktivnostima Bosne i Hercegovine u Europsku uniju ustanovljeno je da 55 posto ispitanika to podržava, 19 posto ne podržava, a čak 26 posto ispitanika u vezi s tim nije imalo eksplicitan stav.

Također, ustanovljeno je da je najveća podrška integraciji Bosne i Hercegovine u Europsku uniju kod mladih iz reda bošnjačkog naroda (66,5 posto), potom kod pripadnika hrvatskog naroda (57, 35 posto), a najmanja kod pripadnika srpskog naroda (31,7 posto).

Bljesak.info

OGLASI

Loading