Select Page

Natječaj za projekte studentima Sveučilišta u Mostaru

Natječaj za projekte studentima Sveučilišta u Mostaru

Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru raspisuje natječaj za financiranje projekata koji su od značaja za studente, Sveučilište i društvo, doprinose kvaliteti studentskog standarda te promiču Zbor i Sveučilište.

Natječaj je otvoren od 15.veljače 2017. do 15. ožujka 2017. godine.

Aplikacije je potrebno dostaviti u Ured Studentskog Zbora u navedenom razdolju od 10 do 13 sati te poslati kopiju u elektronskom obliku na mail projekti2017sz@gmail.com.

Privremeni i konačni rezultati bit će objavljeni na službenim web stranicama Zbora te na službenoj Facebook stranici. Koordinator projekta može uložiti žalbu putem e-maila na privremene rezultate Natječaja u roku od 3 dana od objave.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti Sveučilišta u Mostaru, podružnice Studentskog zbora na ustrojbenim jedinicama, studentske udruge te skupine studenata koji djeluju na Sveučilišnoj razini.

Pri aplikaciji je obvezno priložiti: Obrazac A1 za pojedince ili obrazac A2 za udruge; obrazac B i obrazac C (preuzeti sa službenih web stranica Studentskog zbora), presliku prve stranice indeksa koordinatora projekta / predsjednika Udruge, potvrda o registraciji udruge, studenti pojedinci kratki životopis, udruge program djelovanja.

Uz obvezne dokumente dozvoljeno je priložiti sve što može ići u korist prepoznavnja projekta.

Napominjemo, Studentski zbor neće financirati projekte koji nisu izvršili evaluaciju sredstava iz 2016. godine, kao ni nabavu nastavne opreme i pomagala, odlazak na stručne i športske događaje u okviru nastave, projekte pristigle izvan roka propisanog u ovom natječaju, projekte s nepotpunom ili krivom dokumentacijom te projekte podnesene od strane pojedinaca ili udruga izvan Sveučilišta.

Dodatne napomene:
– Prednost prilikom raspodjele sredstava imat će projekti koji su uredno izvršili prošlogodišnju evaluaciju, a udruge koje su odradile volonterske sate imat će prednost prilikom raspodjele sredstava.
– Programi koji ostvare pravo na potporu obvezuju se istaknuti logo Studentskog zbora tijekom provedbe programa na za to predviđenim mjestima.
– Studentski zbor zadržava pravo sudjelovati u medijskoj prezentaciji programa.
– Udruge mogu aplicirati za cijeli proračun ili projekte.
– Svi projekti prijavljeni na natječaj u 2017. godini moraju biti realizirani do 1.3.2018. U suprotnom moraju izvršiti povrat sredstava Studentskom zboru.
– Detaljno izvješče i evaluaciju projekta potrebno je dostaviti najkasnije 30 dana nakon završetka projekta.

posusje.net

OGLASI

Loading