Select Page

Od ovoga mjeseca za svako treće i sljedeće dijete u ZHŽ-u po 500 maraka mjesečno

Od ovoga mjeseca za svako treće i sljedeće dijete u ZHŽ-u po 500 maraka mjesečno

U Zapadnohercegovačkoj županiji danas počinje primjena Zakona o zaštiti obitelji s djecom prema kojem obitelji s troje i više djece imaju pravo na značajnu novčanu potporu, piše Večernji list BiH. 

Ispunjavanje uvjeta

Vlada Zapadnohercegovačke županije donijela je, a Skupština ZHŽ-a prije nešto više od mjesec dana potvrdila zakonsko rješenje koje jamči 500 KM za svako treće dijete do navršene sedme godine života. Obitelj koja ima četvero djece, od kojih dvoje starosti do sedam godina, mjesečno će primati 1000 KM, a ona s petero, od kojih je troje predškolske dobi, može očekivati 1500 KM mjesečno. Kako bi ostvarili pravo na navedena sredstva, roditelji koji ispunjavaju uvjete trebaju podnijeti zahtjev u Centar za socijalni rad koji je nadležan za mjesto u kojem žive. Centri će te zahtjeve dostavljati u Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi koje će izrađivati odluke i upućivati ih u Ministarstvo financija koje će pak uplaćivati te iznose na račune osoba koje su predale zahtjev. Dopredsjednik Vlade ZHŽ-a i ministar financija Toni Kraljević ranije je objasnio kako je rebalansom proračuna za ovu godinu ugrađena nova proračunska stavka – tekući prijenosi za potporu obiteljima s troje i više djece, te je planirana u iznosu od 3,300.000 KM za četiri mjeseca ove godine.

Kraljević je naveo i kako će ova stavka u proračunu za 2023. godinu biti povećana na oko 10 milijuna KM. Uz zahtjev, koji će roditelji dobiti u Centru za socijalni rad, potrebno je dostaviti rodne listove za podnositelja zahtjeva i svu djecu u obitelji, presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, potvrde o kretanju za oba roditelja (MUP ZHŽ-a – CIPS) – prebivalište u ZHŽ-u najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva, potvrde o prebivalištu i za roditelje i za svu djecu (MUP – CIPS) – dokaz o zajedničkom kućanstvu/da žive na istoj adresi, potvrdu banke o otvorenom transakcijskom računu korisnika prava te potvrdu da dijete nije smješteno u udomiteljsku obitelj, ustanovu socijalne skrbi ili drugu ustanovu na teret proračuna Županije (potvrdu izdaje nadležni Centar po službenoj dužnosti). Kako stoji u naputku o postupku ostvarivanja prava iz Zakona o zaštiti obitelji, dokumentacija koja se podnosi mora biti u originalu ili ovjerenoj preslici.

U istom se navodi i kako na ostvarivanje prava neće utjecati ako je prvo ili drugo dijete napustilo zajedničko kućanstvo zbog stjecanja punoljetnosti, jer je zaključilo brak ili iz drugih opravdanih okolnosti te je podnositelj zahtjeva dužan pružiti dokaz o tome.

Obveze Centra

U slučaju rastave braka roditelja, podnositelj zahtjeva nije dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta prebivališta u ZHŽ-u, odnosno zajedničkog kućanstva. Nadležni Centar redovito će provjeravati starost djeteta te, ako utvrdi da se dodatak nenamjenski koristi, može odrediti da se isplaćuje drugom roditelju. Kako bi nastavio primati naknadu, podnositelj zahtjeva morat će jednom godišnje, točnije od 1. do 30. rujna, dostaviti Centru za socijalni rad dokaze o ispunjavanju uvjeta za daljnje korištenje prava.

Tom prilikom podnositelj zahtjeva će od dokumentacije trebati dostaviti potvrde o prebivalištu i za roditelje i za svu djecu (MUP – CIPS) – dokaz o zajedničkom kućanstvu/da žive na istoj adresi, zatim potvrdu da dijete nije smješteno u udomiteljsku obitelj, ustanovu socijalne skrbi ili drugu ustanovu na teret proračuna Županije (potvrdu izdaje nadležni Centar po službenoj dužnosti), potvrdu o upisu, odnosno pohađanju osnovne škole na području ZHŽ-a, kao i dokaz da je dijete za koje se ostvaruje pravo zdravstveno osigurano u Zavodu za zdravstveno osiguranje ZHŽ-a (potvrda od ZZO-a ZHŽ-a). Kako je ranije izjavio ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi ZHŽ-a Tomislav Pejić, pravo na naknadu imaju obitelji koje imaju prebivalište na području ZHŽ-a dulje od tri godine.

VL

OGLASI

Loading