Select Page

Održan Treći rektorski forum SEE/WB

Održan Treći rektorski forum SEE/WB

Treći rektorski forum Jugoistočne Europe i Zapadnog Balkana održan je u Mostaru, a domaćin je Sveučilište u Mostaru. Tijekom foruma rektori i predstavnici preko 30 sveučilišta potpisali su Akademski međuinstitucionalni sporazum o suradnji.

Sporazum predviđa snažan angažman i suradnju na području znanstveno – istraživačkog rada, visokog obrazovanja, suradnju na kreiranju zajedničkih nastavnih ciklusa, projekata definiranih kroz različite programe financiranja i na koncu zajedničkom djelovanju na što učinkovitijem korespondiranju visokog obrazovanja i tržišta rada.

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić je istaknuo kako su se dogovorili bolje organizirati unutar ovog prostora, unutar ovih sveučilišta. „Svoju viziju razvoja visokog obrazovanja, znanstveno – istraživačkog rada i transfera znanja želimo ponuditi velikim konferencijama kao što su berlinska, londonska te pariška, želimo nastupiti zajednički kroz snažnu organizaciju unutar 30 sveučilišta koji sudjeluju u Rektorskom zboru Jugoistočne Europe i Zapadnog Balkana“, objasnio je rektor dr. Tomić.

U sesiji o stanju i perspektivama visokog obrazovanja zemalja SEE i WB rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Snježana Prijić – Samaržija govorila je o inicijativama Rektorskog foruma u kontekstu Europskih politika te istaknula kako već postoje inicijative u Europi za Jugoistočnu Europu i Zapadni Balkan u smislu visokog obrazovanja i znanosti. „Zato je važno da ova inicijativa rektorskog foruma što bolje artikulira naše interese kako bismo bili uspješniji u predstavljanju i definiranju naših ciljeva i potreba“, kazala je rektorica dr. Prijić – Samaržija.

Rektor Univerziteta u Ljubljani prof. dr. Igor Papič je naglasio kako sva sveučilišta u regiji trebaju definirati vlastite interese. „Obaveza Univerziteta u Ljubljani je da pomogne ostalim sveučilištima da se integriraju u različite europske projekte“, kazao je rektor dr. Papič.

Na ovom forumu je formirano stalno tajništvo koje će koordinirati svim aktivnostima u organizaciji. Četvrti rektorski forum sveučilišta SEE/WB bit će održan u Podgorici krajem travnja ove godine.

Rektor SUM-a prof. dr. Zoran Tomić je potpisao bilateralne sporazume s rektoricom Univerziteta u Beogradu prof. dr. Ivankom Popović, rektorom Univerziteta u Kragujevcu prof. dr. Nenadom Filipovićem i s rektorom Univerziteta “St. Kliment Ohridski” u Bitoli prof. dr. Sashom Korunovskim.

OGLASI

Loading