Select Page

Održana 18. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke

Održana 18. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke

U utorak 14. srpnja 2015. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 18. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Dokumenta okvirnog proračuna za razdoblje 2016. – 2018. godine.

Također, Vlada je donijela Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja Posuško na području općine Posušje;Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša;
Odluku o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke;
Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke;
Odluku o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj;
Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj;
Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Doma zdravlja Posušje i Doma zdravlja Grude, te
Odluku o prihvaćanju Izvješća o usklađenosti ponuđenog softverskog rješenja integriranog zdravstvenog informatičkog sustava (IZIS) u Županiji Zapadnohercegovačkoj s utvrđenim tehnološkim i funkcionalnim zahtjevima i verificiranje postojećeg softverskog rješenja za integrirani zdravstveno informatički sustav u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Posušje.net

OGLASI

Loading