Select Page

Održana 27. sjednica Općinskog vijeća

Održana 27. sjednica Općinskog vijeća

 

Održana je 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Posušje. Sjednica je započela izmjenom i dopunom Dnevnog reda. Tako su dopunjene tri točke: Odluka o deficitarnim zanimanjima Srednje strukovne škole Posušje, Odluka o pristupanju izrade izmjene i dopune regulacijskog plana „Bakuline njive“, Prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja.

Točka broj 4. (Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu JP „VODOVOD“ d.o.o Posušje) je povučena s dnevnog reda zbog potrebe za usklađivanjem s novim zakonom o radu.

Vijećnici su prihvatili izmjenu i dopunu ovih točaka Dnevnog reda, čime je sjednica nastavljena vijećničkim pitanjima.

Vijećnicima se prvi obratio vijećnik Zvonimir Širić, koji je izrazio apel da se kroz odricanje paušalne nagrade pomogne jednoj obitelji koja se zbog nesretnih okolnosti uzrokovanih bolešću nalazi u teškoj situaciji. Molba je prihvaćena.

Vijećnička pitanja su se najvećim dijelom odnosila na putove u Mjesnim zajednicama, njihovoj sanaciji i uređenju, na što je načelnik Općine Branko Bago odgovorio kako je svjestan lošeg stanja pojedinih dionica i kako je to pitanje potrebno proslijediti JU Urbikom kako bi se iznašlo odgovarajuće rješenje. Pored lokalnih putova, Frano Grbeša je načelniku postavio pitanje o putu za Posušje-Rakitno-Blidinje, što se s tim događa. Načelnik je rekao kako se intenzivno radi na traženju sredstava, i lobiranju kako bi se ta, za nas važna dionica, što prije završila. Zbog prijašnjih prekategorizacija cesta i nadležnosti teško je govoriti o točnim vremenskim datumima.

Vijećnik Ante Jukić je postavio pitanje je li moguće, u skorije vrijeme ulaganje u mini hidrocentralu?

„Radimo na tom projektu, dokumentacija je završena, trenutno tražimo sredstva potrebna za pročistač i izgradnju mini hidrocentrale. Ne mogu govoriti o datumima jer ovaj dio ne ovisi samo o nama, moramo pronaći sredstva kako bi mogli financirati taj značajan i velik projekt“, odgovorio je načelnik Branko Bago.

U daljnjem dijelu sjednice usvojen je prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na razrješenje ravnatelja Centra za socijalni rad kao i na imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Posušje.

Sve točke su prihvaćene, a načelnik je posebno pohvalio vatrogasno društvo Posušje, za brzu i efikasnu intervenciju u dva požara koja su se dogodila u Posušju u proteklih nekoliko dana, kao i odličnu suradnju s vatrogasnim društvima iz susjednih općina, koji su poslali svoje ljude i vozila u pomoć.

opcina-posusje.ba

OGLASI

Loading