Select Page

Održana II. sjednica Lokalnog ekonomskog vijeća općine Posušje

Održana II. sjednica Lokalnog ekonomskog vijeća općine Posušje

Danas je u dvorani za sastanke Općine Posušje održana II. sjednica Lokalnog ekonomskog vijeća pod predsjedanjem predsjednika Lokalnog ekonomskog vijeća g. Ivana Lončara.

Točke dnevnog reda su bile:

1. Predstavljanje nacrta Studije o potrebnim zanimanjima na tržištu rada u Općini Posušje
2. Predstavljanje Pisma namjere prema Upravi za neizravno oporezivanje BiH
3. Prepoznavanje drugih razvojnih inicijativa
4. Razno

lev 1

Direktor Regionalne razvojne agencije – REDAH g. Ivan Jurilj predstavio je sve što je do sada učinjeno na realizaciji Studije o potrebnim zanimanjima na tržištu rada, ističući dobru suradnju s Općinom Posušje, Udrugom gospodarstvenika Posušje i Srednjim školama u Posušju kroz dostavu traženih materijala. Ono što se već sada može zaključiti iz dosadašnjih aktivnosti je da mora doćido drastične promjene u upisnim kvotama o odabiru zanimanja za upis ukoliko se žele postići pozitivne promjene u sektoru obrazovanja, kako za učenika tako i za poslodavce. Studija će uskoro biti završena i njeni rezultati će biti predstavljeni cjelokupnoj javnosti.

Studija o potrebama tržišnog rada, granični prijelaz Osoje, zajednička apliciranja na EU fondove

Pod drugom točkom predstavljeno je Pismo namjere vezano za rekonstrukciju graničnog prijelaza Osoje. U pismu se naglašava važnost mogućnosti međunarodnog prometa roba kroz ovaj granični prijelaz za posuške poduzetnike, ali i za privlačenje novih investicija u općinu Posušje. Pismo su potpisali svi članovi LEV-a Posušje, a podršku za ovu inicijativu zatražiti će se i od Ministarstva gospodarstva ZHŽ i Vlade ZHŽ. Pismo namjere upućeno je Upravi za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine koja je nadležna za sve aktivnosti oko izgradnje graničnih prijelaza.

lev 3

Prisutni poduzetnici su pod točkom tri istaknuli veću potrebu za suradnjom Općine Posušje i samih poduzetnika na području bolje promocije potencijala koje posjeduje naša Općina. Stoga je na prijedloga REDAHA-a prezentiran projekt moguće suradnje između Udruge gospodarstvenika Posušje kao nevladine udruge, Općine Posušje kao javne institucije i Redaha-a, a sve s ciljem kandidiranja projekata za fondove Europske unije. Sve zainteresirane strane će ubrzo biti obaviještene o dinamici daljnjih aktivnosti.

opcina-posusje.ba

OGLASI

Loading