Select Page

OPĆINA POSUŠJE NASTAVLJA AKTIVNOSTI KOJIMA POTIČE KONKURENTNOST MSP-A

OPĆINA POSUŠJE NASTAVLJA AKTIVNOSTI KOJIMA POTIČE KONKURENTNOST MSP-A

U svrhu postizanja što veće produktivnosti gospodarskog sektora, Općina Posušje aktivno se bavi raznim aktivnostima koje uključuju sudjelovanje u projektima, edukacijama i savjetovanjima vezanim za razvoj i podizanje razine konkurentnosti malih i srednjih poduzeća na području općine.

Nositelj ovih aktivnosti ispred Općine je njen Odjel za razvoj, koji je već uspješno implementirao niz projekata što je rezultiralo certificiranjem općine kao povoljnog područja za investicije u okviru BFC SEE standarda.

U svjetlu dosad poduzetih aktivnosti općina Posušje je u 2018. godinu ušla i kao jedan od nositelja projekta pod nazivom „Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kroz stvaranje udruženja poduzeća i uspostavljanje tvornice za učenje – Learning Factory“. Projekt je predstavljen na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru. Cilj projekta je povećavanje konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih tvrtki iz sektora metala i plastike.

Osnovna aktivnost projekta je stvaranje infrastrukture za suradnju tvrtki kroz formalno udruživanje s definiranjem misije, vizije i strategije, potom izgradnja inovativne infrastrukture za obrazovanje, istraživanje i inovacije koja bi bila na raspolaganju za djelatnike tvrtki i studente fakulteta (Tvornica za učenje).

Projekt je predstavio prof. dr. Ivica Veža s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu te naglasio kako je projekt vrlo važan jer se pokušava uklopiti u Europsku mrežu inovativnih pametnih tvrtki kroz Tvornicu za učenje.

Osnovna ideja je da se sruši zid između sveučilišta i gospodarstva, odnosno industrije, te da se studenti još za vrijeme studija privikavaju na praktični način razmišljanja i rada. Na ovaj način će se prilagoditi uvjetima koji ih sutra čekaju u realnom radnom prostoru, istaknuo je veža.

Glavni voditelj projekta je Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, uz partnere iz privatnog sektora i to FEAL, Miviko, TEM Mandeks, TT Kabeli, Weltplast, SIK, Bilton, Škutor, Femis. Uz općinu Posušje u projektu sudjeluje i grad Široki Brijeg.

Projekt je važan za cijelu zajednicu, a posebice za naše studente jer stvara infrastrukturu gdje možemo raditi zajedno, odnosno praktično obučavati naše studente u stvarnom tvorničkom okruženju uz pomoć djelatnika Fakulteta. Ovo je veliki prostor za zajednički praktični rad i razmjenu postojećih i stjecanje novih znanja. Fakultet kroz projekt dobiva pomoć u opremanju prostora Tvornice znanja, što je iznimno značajno za razvoj naših studenata – budućih inženjera, istaknuo je dekan FSRE prof. dr. Željko Stojkić.

Vrijednost projekta iznosi 185.000 KM, a prijavljen je i prihvaćen u okviru Mjere 3: Pojačana suradnja između javnoga i privatnoga sektora pri provedbi mjera ekonomskoga oporavka i privrednoga razvoja, na osnovu javno-privatnoga dijaloga i partnerstava za unapređenje inovacija, EU ProLocal Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini.

Projekt je sufinanciran je uz potporu Europske Unije, a implementiran uz pomoć GIZ-a s kojim Ured za razvoj općine Posušje već ima zavidnu suradnju iz protekle godine. Ta suradnja se manifestirala kroz konkretne subvencije u kapitalna ulaganja nekoliko posuških tvrtki.

OGLASI

Loading