Select Page

Poslane pozivnice za zasjedanje HNS-a

Poslane pozivnice za zasjedanje HNS-a

Nakon što je Predsjedništvo Hrvatskoga narodnoga sabora (HNS) jednoglasno odlučilo o terminu 6. zasjedanja HNS-a koje će se održati 28. veljače 2015. godine u Mostaru, započele su pripreme za ovaj događaj.

-Sukladno Statutu tajništvo HNS je uputilo svim parlamentarnim političkim strankama obavijest o sazivanju Sabora kao i izjave o prihvaćanju načela i akata HNS čije prihvaćanje je preduvjet sudjelovanja na 6. zasjedanju HNS-a. Pored ostalog, to predviđa prihvaćanje usvojenih dokumenata HNS-a sa prethodnih pet zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora, priopćeno je danas iz HNS-a.

Svi članovi stanaka koji su izabrani ili imenovani u neko tijelo vlasti u BiH od općinske do državne razine, a izjašnjavaju se kao pripadnici hrvatskog naroda, pozvani su sudjelovati na zasjedanju HNS-a BiH uz ispunjenje navedenih uvjeta.

-U cilju određivanja sudionika ovog zasjedanja, a poštujući odredbe statuta HNS-a i na ovaj način obavještavamo javnost da se na web stranici HNS-a nalaze akti i dokumenti čije prihvaćanje i potpisivanje od strane stranaka i pojedinaca je potrebno kako bi se definirao broj izaslanika na navedenom zasjedanju HNS.

OGLASI

Loading