Select Page

Posušju 250.000 KM od Federalnog ministarstva prostornog uređenja

Posušju 250.000 KM od Federalnog ministarstva prostornog uređenja

Objavljena je konačna lista korisnika Federalnog ministarstva prostornog uređenja za „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu“ kao i “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za Projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu a sve sukladno objavljenim javnim pozivima za 2022. godinu.

Općina Posušje je na predmetne javne pozive prijavila projektne aplikacije: Rješavanje problema poplava i odvodnje na području ulice fra Petra Bakule za koju je odobreno 180.000,00 KM ali i Utopljavanje javnog objekta Radio Posušja za koju je odobreno 70.000,00 KM.

Time će se pristupiti temeljitoj rekonstrukciji jedne od najprometnijih i najdužih ulica u Posušju s ciljem poboljšanja prometne infrastrukture u ovom dijelu grada.

Kada je riječ o Radio Posušju treba reći da vanjski dijelovi objekta nisu obnavljani još od daleke 1984., kada je i utemeljena ova medijska kuća. Stoga će radovi na utopljavanju i izmjeni otvora, osim ljepše vizure, donijeti ugodniji rad i energetsku uštedu.

(Foto: Radovi na obnovi objekta najstarijeg elektronskog medija u zapadnoj Hercegovini)

OGLASI

Loading