Select Page

POZIV OSOBAMA KOJE IMAJU NEKRETNINE U OPĆINI POSUŠJE: PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

POZIV OSOBAMA KOJE IMAJU NEKRETNINE U OPĆINI POSUŠJE: PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Batin, Bašići, Cerovi Doci, Ćesića Draga, Čitluk, Donja Sutina, Glavica, Gornja Sutina, Gradac, Landeke, Lipovice, Nugli, Osoje, Podbila, Poklečani, Sutina Virska, Širića Brijeg, Tribistovo, Vinjani, Vir, Vrpolje, Vučipolje, Zagorje, Zavelim u Općini Posušje da prijave svoja prava na nekretninama.

U sklopu provedbe Projekta registracije nekretnina, odnosno usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine, Općinski sud u Širokom Brijegu je dana 29.10.2015. godine, pokrenuo javnom objavom proceduru uspostave i zamjene zemljišne knjige.

S tim u vezi, još jednom pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Batin, Bašići, Cerovi Doci, Ćesića Draga, Čitluk, Donja Sutina, Glavica, Gornja Sutina, Gradac, Landeke, Lipovice, Nugli, Osoje, Podbila, Poklečani, Sutina Virska, Širića Brijeg, Tribistovo, Vinjani, Vir, Vrpolje, Vučipolje, Zagorje, Zavelim u Općini Posušje da prijave svoja prava na nekretninama, najdalje do 11.01.2016. godine.

Prijave se vrše u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Širokom Brijegu, od ponedjeljka do četvrtka, od 9:00 do 13:00 sati ili putem pošte na adresu Općinski sud u Širokom Brijegu, Ul. Zaobilaznica b.b., 88 220 Široki Brijeg.

Podneske je moguće dostaviti i u Ured izdvojene jedinice Zemljišnoknjižnog ureda u Općini Posušje, u ul. Fra Grge Martića bb, svakog ponedjeljka i utorka od 8:00 do 14:00 sati.

Osobe koje polažu pravo na nekretnine su dužne dostaviti dva primjerka dokaza svog vlasništva ili drugog prava, a u slučaju potrebe pribavljanja dodatnih dokaza, na njihov osnovan zahtjev rok će se produžiti najmanje za 90 narednih dana. Ovim putem upozoravamo da ako u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Također, pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u navedenim katastarskim općinama da provjere prijenos svoga vlasništva iz Knjige položenih ugovora i Knjige etažnog vlasništva u elektronskoj zemljišnoj knjizi kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provodiće se bez naplate sudskih taksi.
Za više informacija o prijavama molimo Vas kontaktirajte:
1. Marija Skoko, Rukovoditelj Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Širokom

Brijegu, Tel.: 039/705-381, E-mail: maria.skoko@gmail.com

Info o Projektu registracije nekretnina:

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokrenula je Projekat registracije nekretnina, koji se odnosi na usklađivanja podataka iz katastra i zemljišne knjige, a koji se realiziraju u sklopu komponente A projekta „Registracija nekretnina“ – RERP.

Komponenta A RERP-a „Ažuriranje podataka za registraciju nekretnina“ je glavna komponenta Projekta, koja se u najvećoj mjeri odnosi na usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga, i to za cijelo urbano područje Federacije BiH.

Kroz Projekat je predviđeno i prijenos podataka iz Knjige položenih ugovora (KPU) u zemljišnu knjigu za katastarske općine koje su obuhvaćene Projektom.

Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina putem maila: info@fgu.com.ba

OGLASI

Loading