Select Page

POZIVI ZA PROJEKTE: 26.557.000 eura za mala i srednja poduzeća

POZIVI ZA PROJEKTE: 26.557.000 eura za mala i srednja poduzeća

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija
Tema/sektor: Okoliš, Informacijske i komunikacijske tehnologije, Energija, Poduzetništvo, Promet, Obrazovanje, Zdravlje, Društvo i društvene znanosti, Svemir, Sigurnost, Znanost i tehnologija, Ostalo

Datum otvaranja natječaja: 18.12.2014.

Rok za prijavu: 16.12.2015.

Iznosi sredstava €: 26.557.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

SME instrument namijenjen je svim inovativnim malim i srednjim poduzećima koja pokazuju snažnu ambiciju ka razvoju, rastu i internacionalizaciji poslovanja. Usmjeren je prema svim vrstama inovacija, uključujući ne-tehnološke, društvene i socijalne inovacije pri tom uzimajući u obzir jasno naznačenu europsku dodanu vrijednost.

Cilj SME instrumenta je pomoći pri financiranju u ranoj fazi istraživanja i inovacija visokog rizika potičući proboj inovacija i povećanje sudjelovanja privatnog sektora pri komercijalizaciji rezultata. Obuhvaća sva područja znanosti, tehnologije i inovacija sa pristupom odozdo prema gore unutar određenog izazova.

SME instrument sastoji se od 3 faze koje obuhvaćaju cjelokupni ciklus inovacija.

Ovaj javni poziv namijenjen je Fazi 1: „Koncept i procjena izvodljivosti“

Mala i srednja poduzeća dobiti će sredstva za istraživanje znanstvene i tehničke izvedivosti te komercijalnog potencijala projektne ideje ( Dokaz koncepta- POC) s ciljem daljnjeg razvoja projekta. Pozitivan ishod ove faze omogućava prijavitelju financiranje u okviru sljedeće faze.

U ovoj fazi izrađuje se studija izvodljivosti za provjeru tehnološke, praktične i ekonomske održivosti projektne ideje koja predstavlja značajnu novost na razini sektora za koji se razvija (novi proizvod, proces, dizajn, usluga, tehnologija ili nova namjena već postojeće tehnologije). Aktivnosti obuhvaćaju procjenu rizika, istraživanje tržišta, istraživanje uključenosti korisnika, provjeru intelektualnog vlasništva, razvoj inovacijske strategije, traženje partnera i tome slično kako bi se uspostavio kvalitetan te inovativan projekt s visokim potencijalom.

Projektni prijedlog bi trebao sadržavati razrađeni inicijalni poslovni plan na temelju predložene ideje odnosno koncepta. Sredstva se dodjeljuju u obliku paušalnog iznosa od 50.000 eura. Preporučeno trajanje projektnih aktivnosti je oko 6 mjeseci.

Očekivani rezultati:

– Povećanje profitabilnosti te rasta malih i srednjih poduzeća kombiniranjem i transferiranjem novih i postojećih znanja u inovativna, remetilačka i konkurentna rješenja koja koriste Europske i globalne poslovne prilike,
– Uvođenje te distribucija inovacija na tržište pri rješavanju specifičnih izazova na održivi način,
– Povećanje privatnih ulaganja u inovacije, osobito utjecati na suradnju privatnih investitora i/ili praćenje ulaganja,
– Očekivani utjecaj treba biti jasno opisan pomoću kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja (npr. promet, zapošljavanje, veličina tržišta, prodaja, povrat na ulaganja i dobit).

Rokovi za prijavu u 2015. godini su sljedeći:

– 18.3.2015
– 17.6.2015
– 17.9.2015
– 16.12.2015

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.

Izvor: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/horizon-2020-sme-instrument-faza-1-h2020-smeinst-1-2015

Posušje.net

OGLASI

Loading