Select Page

Preporuka za poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja za razdoblje zima-proljeće 2020.-2021. godine

Preporuka za poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja za razdoblje zima-proljeće 2020.-2021. godine

Sukladno preporukama FUCZ i ŽUCZ za razdoblje zima-proljeće 2020-2021. godine, u svezi poduzimanja preventivnih mjera zaštite i spašavanja od snježnih padalina i niskih temperatura, poplava, olujnih vjetrova kao i drugih mogućih prirodnih i drugih nepogoda na području općine, sukladno  odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u ŽZH („Narodne novine ŽZH“ broj: 23/20), u cilju sprječavanja opasnosti, smanjenja broja nesreća i žrtava, i uopće prevencije u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, a posebno nakon dosadašnjih iskustava sa prirodnim nepogodama, a uzimajući u obzir raznolikost klimatskih dešavanja vidljivih posljednjih godina, skrećemo pažnju i obavještavamo kompletno pučanstvo općine Posušje, odnosno sve pravne i fizičke osobe na području općine, da zbog mogućih ekstremnih niskih temperatura i mraza, snježnih padalina  kao i poledice, a kasnije dolaskom proljeća, topljenja snijega i većih kišnih oborina, kao i drugih vremenskih nepogoda, a u cilju  zaštite ljudi  i materijalnih dobara, poduzmu slijedeće mjere:

– U slučaju većih količina snježnih padalina u suradnji sa Civilnom zaštitom možda će biti potrebno angažirati ljudske resurse na čišćenju prometnica, putova, kao i prilaza javnim objektima, te skidanje snijega sa krovova čiji bi pad ugrozio živote prolaznika. Napominjemo da za ove aktivnosti treba posjedovati alate i opremu ( što je i zakonska obveza).

 – U objektima koji nisu grijani, prije nastupanja jake zime ispustiti vodu iz vodovodnih cijevi, spremnika ili grijača vode i sustava centralnog grijanja koji nije u funkciji, kao i izvršiti pravovremene zaštite vodomjera.

– Obavješćuju se upravitelji, svi predstavnici etažnih vlasnika i svi etažni vlasnici, vlasnici radnji i druge pravne osobe da, sukladno  zakonskim obvezama održavanja komunalnog reda ( članak 117. Odluke o komunalnom redu-„Službeni glasnik Općine Posušje“ broj: 8/05)   i uklanjanja opasnosti po ukazanoj potrebi i kontinuirano vrše skidanje ledenica, čišćenje snijega ispred objekata tvrtki i sa krovova, te odvoz smeća i drugog otpadnog materijala.

– Nositelji mjera zaštite i spašavanja kao što su: tijela vlasti ( Federalna, Županijska i Općinska) i tijela uprave ( Sve općinske službe za upravu ) i druga općinska tijela vlasti ( Općinsko vijeće, Mjesne zajednice), Javna poduzeća i ustanove, gospodarska društva, sve pravne i fizičke osobe na području općine Posušje, u obvezi su pojačati aktivnosti i upoznati što širi krug ljudi o navedenim opasnostima.

– U slučaju naglog topljenja snijega potrebno je u svojoj okolini promatrati i pratiti stanje vodotoka, objekata i terena kako bi se spriječile i prevenirale opasnosti od naglog izlijevanja vode ( posebno obratiti pažnju na začepljene šahtove i odvode za kišnicu ) i pojave odrona zemljišta-klizišta.

Također napominjemo da, budući da se radi o zimskom razdoblju, treba usmjeriti pažnju i na činjenicu da se pojačano koriste peći i otvoreni plamen u domaćinstvima i drugim objektima, te da treba pojačati i mjere na  zaštiti od požara.

Stoga se skreće pažnja da se poduzmu sve dodatne mjere od požara, s težištem na mjerama prevencije koje se tiču pregleda, redovitog čišćenja i održavanja ložišta peći i dimnih odvoda (dimnjaka).

Ukoliko se primijeti bilo koja od gore navedenih situacija koje mogu ugroziti zdravlje ljudi i materijalne resurse potrebno je odmah obavijestiti Civilnu zaštitu općine Posušje na slijedeće telefone: 039/ 685-720039/685-749 i 039/681-985 (operativni centar civilne zaštite Posušje 121).

Budući da svi imamo iskustvo sa prijašnjim vremenskim nepogodama ovim preporukama želimo još jednom upozoriti na moguće štetne posljedice prirodnih nepogoda, a Civilna zaštita Općine Posušje će u skladu s trenutnim mogućnostima stajati na raspolaganju za pomoć i suradnju.

Dodatni savjeti Civilne zaštite općine Posušje

Snijeg i poledica

-vlasnici ili korisnici stambenog ili poslovnog objekta dužni su
redovno i pravovremeno održavati čistim od snijega i poledice pločnike ispred i prilazne putove do svog objekta.

-ako se led ne može očistiti s pločnika potrebno ga je posuti sa dosta soli ili drugim raspoloživim tvarima koja pospješuju otapanje leda.

-koristite obuću s gumenim, hrapavim đonom kako bi smanjili opasnost od klizanja i pada na poledici ili snijegu.

-potrebno je da hodajući uz zgrade ili ispod drveća, budete oprezni, jer s njih iznenada može pasti snijeg ili led. Također iz navedenih razloga ne parkirajte vozilo na tim mjestima. Očistite snijeg i led sa svog vozila prije uključivanja u promet, uz obvezno korištenje zimske opreme na vozilu.

-Preventivno, protresite snijeg sa voćaka, ukrasnog drveća i grmlja,
izoliranih telefonskih ili električnih kablova i sl., kako biste spriječili njihovo oštećenje i lom.

Pozor! Ne otresajte i ne čistite neizolirane električne vodove – smrtna opasnost.

-Ukoliko, snijeg ili led koji prijeti pasti s krova vašeg stambenog ili
poslovnog objekta dužni ste ga ukloniti sami ili angažiranjem stručnih službi. Ovisno o nosivosti krovne konstrukcije vašeg stambenog ili poslovnog objekta i od debljine, odnosno težine snježnog pokrivača, procijenite da li je snijeg potrebno ukloniti s krova, te po potrebi to i učinite kako se krov ne bi urušio.

Pozor! Čišćenje snijega s krova je opasan posao te je bolje da angažirate stručnu službu.

-Ukoliko ste zbog obilnih snježnih padalina i neočišćenih cesta ostali izolirani a u hitnoj ste situaciji (slučaj potrebe liječničke ili veterinarske pomoći, bolničkog liječenja, opskrbe nužnim namirnicama ili energentima i slično) nazovite broj 039/681-985 ili 121 Operativni centar civilne zaštite Posušje, s kojeg će te dobivati potrebne informacije i upute za pružanje potrebne pomoći.

Jake zime


-što manje boravite na otvorenom ili u neugrijanom zatvorenom prostoru

-prije izlaska na otvoreno slojevito se obucite dovoljno toplom odjećom i obućom i zaštitite glavu i šake.

-što manje izlazite na zaleđene i skliske površine i ne izlazite na led na zaleđenim površinama.

Civilna zaštita Općine Posušje

OGLASI

Lager traži 100 radnika

Tvrtka LAGER D.O.O. Posušje sa sjedištem u Posušju, Vukovarska 47, zbog povećanog obujma...

Loading