Select Page

Pročitajte gdje se najviše financijski pomaže rodiljama, u ŽZH kroz godinu dana dobiju 1100 KM

Pročitajte gdje se najviše financijski pomaže rodiljama, u ŽZH kroz godinu dana dobiju 1100 KM

Ekonomsko socijalno stanje u BiH je najčešći razlog bijele kuge u zemlji. Tome doprinosi i činjenica da rodiljske naknade nisu izjednačene u svim županijama, pa se često postavlja pitanje gdje je najbolje biti rodilja. U Federaciji BIH visina naknade za nezaposlene rodilje varira od županije do županije – javlja N1. Tako npr. u USŽ rodilje primaju 100 KM jednokratne pomoći, dok u Posavskoj županiji primaju 300 KM u prvih šest mjeseci.

Iznosi naknada za nezaposlene rodilje po županijama:
Županija Sarajevo: 180 KM u prvih šest mjeseci
Unsko-sanska županija: 100 KM jednokratne pomoći
Posavska županija: 300 KM u prvih šest mjeseci
Zeničko-dobojska županija: 72 KM u prvih šest mjeseci i 258 KM jednokratne pomoći
Bosansko-podrinjska županija: 149 KM iznos mjesečne naknade

U Tuzlanskoj županiji nema predviđenih sredstava za nezaposlene rodilje, a u Zapadno-hercegovačkoj županiji imaju 100 KM u prvih šest mjeseci i 500 km jednokratne pomoći što ukupno iznosi 1100 KM.

Hercegbosanska županija daje 100 KM jednokratne pomoći, Srednjobosanska 480 KM jednokratne pomoći, a Hercegovačko-neretvanska 400 KM jednokratne pomoći
Klub parlamentarki FBIH pokrenuo je inicijativu o izjednačavanju naknada u Federaciji BiH. Predlaže se da se formira fond koji će se puniti iz proračuna Federacije tako da bi isplate bile redovite i iste za sve rodilje.

“Što se tiče zaposlenih maksimalan iznos je 100% plaće , kao što sad dobivaju oni koji rade u vladi , u općinama i td. Minimalni iznos bi morao biti 66% plaće jer je to prema međunarodnim konvencijama, koje smo mi potpisali i koje trebamo primjenjivati. Za nezaposlene mislim da smo išli sa proračunom između 200 i 300 KM mjesečno za 12 mjeseci”, kazala je Lejla Dragnić.

Aktualni Zakon o radu ne obavezuje poslodavce na isplatu razlike plaće U Federaciji. No, dok je to pitanje u javnom sektoru definirano kolektivnim ugovorima, isplaćivanjem razlika iz proračuna i javnih fondova, u privatnom se prepušta volji poslodavca.

U RS-u postoji poseban fond iz kojeg za zaposlene visina naknade ne može biti ispod 50 posto prosječne plaće u tom entitetu, a nezaposlene rodilje primaju 30 posto od prosječne plaće u entitetu.

U Brčko Distriktu 15 posto prosječne plaće dobivaju nezaposlene rodilje dok njihove kolegice koje imaju posao 80 svoje plaće.

U zemljama regije država se brine za rodilje odvajajući iz proračuna novac koji im se isplaćuje.

abcportal.info

OGLASI

Loading