Select Page

Razvoj turizma na tri hercegovačka jezera

Razvoj turizma na tri hercegovačka jezera

U okviru zajedničkog Programa EUropske Unije i Vlade Njemačke – EU ProLocal, kojeg implementira GIZ, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK u saradnji sa partnerskim općinama: Jablanica, Prozor-Rama i Posušje implementira projekat “Razvoj turizma na tri jezera”. Projekt financira Europska unija.

Opći cilj projekta je razvoj održivog turizma jezerskih područja (Jablaničko jezero, Ramsko jezero i jezero Tribistovo) putem poboljšanja turističke ponude.

Putem projekta je rađeno na analizi i valorizaciji lokalnih turističkih resursa, te kreiranju modela integrirane turističke ponude područja tri jezera, koje nudi raznovrsne outdoor aktivnosti, aktivnosti na vodi, uređene plaže, bogatu gastro ponudu, kulturno-historijsku baštinu, tradiciju, te brojne druge resurse.

Pružatelji usluga sa područja tri jezera su konstantno bili uključeni u provedbu projektnih aktivnosti s ciljem poboljšanj aturističke ponude.Na jezerima su postavljeni Info punktovi, čija je osnovna svrha pružanje informacija i promocija područja uz bogat promotivni materijal, te pružanje podrške raznim outdoor aktivnostima.

Kreirane su profesionalne fotografije, brošura koja predstavlja pojedinačna jezera i njihove najvažnije turističke resurse, te brošura o flori i fauni ovog područja.

S ciljem bolje promocije područja koje obuhvaćaju tri jezera kreirana je Web stranica www.herzegovina-lakes.com sa informacijama o turističkoj ponudi i potencijalu ovog područja. Nova web stranica uključuje detaljnu kartu projektnog područja, bazu podataka sa pretraživačem 132 lokalna turistička resursa ( aktivnosti, smještaj, znamenitosti, tradicija, gastronomija, servisne informacije), te je prilagođena za prikaz na mobilnim uređajima, što pruža mogućnost veće promocije i vidljivosti.

U nastavku Vam predstavljamo atraktivne, promotivne video zapise koji su kreirani u okviru projekta.
Uživajte!


ABCPORTAL.INFO

OGLASI

Loading